Nieuws
woensdag, 03 apr 2024

Vele vragen blijven onbeantwoord in zaak Medista

Foto: iStock. Vele vragen blijven onbeantwoord in zaak Medista

Voor het Vlaams Belang is de zaak Medista niet beëindigd met de bespreking van het onderzoek van de Federale Interne Audit (FIA), vandaag in de commissie Volksgezondheid. “Gelet op zijn aversie voor transparantie kan bevoegd minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) zich perfect vinden in dit rapport”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “Maar lang niet alle facetten van de zaak werden onderzocht, en vele vragen blijven nog steeds onbeantwoord.”

Over de zaak Medista, de firma die een openbare aanbesteding betreffende corona-vaccins aanvocht, is al veel inkt gevloeid. Twee jaar geleden al vroeg het Vlaams Belang een onderzoekscommissie om een en ander tot op de bodem uit te zoeken. En in januari diende de partij een motie van wantrouwen in tegen Vandenbroucke omdat hij weigerde de nodige transparantie te bieden. “Pas nadat door Medista ingehuurde detectives bewijzen van integriteitsschendingen binnen de FOD Volksgezondheid aanleverden, kon de minister niets anders meer dan het FIA inschakelen voor een forensisch vooronderzoek”, aldus Sneppe.

“Werkwijze van Vandenbroucke leidt tot normvervaging, en mogelijk tot collusie en corruptie”

“Uit het rapport van de FIA blijkt dat bij de FOD contacten met potentiële deelnemers nauwelijks gedocumenteerd worden”, gaat Sneppe verder. “Er is dus onvoldoende kennis en deskundigheid inzake aanbestedingen, en dat is zeer verontrustend.” Het Kamerlid linkt die onkunde aan de enorme factuur voor consultancy. Veertig miljoen euro in 2023. “Consultants namen overheidstaken over, maar administraties dienen terughoudend te zijn. Zij handelen tenslotte over de besteding van publieke middelen. Daartoe dienen zij te beschikken over bekwaam en geschoold personeel, niet over consultants met vaak een eigen agenda. Door massaal beroep te doen op consultancy ontkrachtte Vandenbroucke de kennis van de eigen administratie. En dat leidt tot normvervaging, en mogelijk tot collusie en corruptie.”

Met de bespreking in de commissie is voor het Vlaams Belang de zaak nog niet afgelopen. Er blijven immers nog vele vragen over. “De scope van het rapport van de FIA beperkt zich hier namelijk tot het onderzoek naar mogelijke integriteitsschendingen van die ene ambtenaar”, merkt het Kamerlid op. “Gevolg hiervan is dat de bevoegde minister en zijn kabinet buiten de scope van het onderzoek blijven. En politiek belangrijke vragen krijgen dus geen begin van oplossing.”

“Dit rapport past perfect in het buiten beeld houden van de bevoegde minister en dat komt Vandenbroucke bijzonder goed uit”, besluit Sneppe. “De schuld toespelen naar één enkele ambtenaar is een gemakkelijke, maar totaal onbevredigende oplossing. Er zijn absoluut fouten gemaakt, maar niet alleen door een ambtenaar.” 

Voor het Vlaams Belang is het al van bij de aanvang duidelijk dat de minister zowel politiek als administratief verantwoordelijk is in dit dossier en dus ontslag dient te nemen.