Nieuws
maandag, 16 mei 2022

Ventilus: “Demir moet eindrapport intendant openbaar maken”

Het Vlaams Belang wil dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) onmiddellijk de conclusies van het rapport over het Ventilusproject van intendant Guy Vloebergh bekend maakt. Vloebergh werd aangesteld om te bemiddelen tussen de verschillende betrokken partijen bij het project. Zijn eindrapport werd halfweg maart al overgemaakt door de intendant aan de Vlaamse Regering. Ondanks verschillende lekken in de pers en een optreden van de intendant zelf in De Ochtend, weigert minister Demir het rapport echter bekend te maken. “Dit is niet langer houdbaar”, reageert Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang), Omwonenden hebben het recht om het in te zien, voordat de minister op basis of ondanks ervan een beslissing neemt.”

Het Ventilusdossier blijft de gemoederen beroeren in West-Vlaanderen. Met het project wil hoogspanningsnetbeheerder Elia een nieuwe hoogspanningslijn bouwen om de stroom die op zee opgewekt wordt aan land te brengen. Elia wil het liefst een bovengrondse hoogspanningslijn op wisselstroom, maar dat stuit op verzet van verschillende burgerbewegingen en van het Vlaams Belang.

“Wij hebben ons van meet af aan verzet tegen een bovengronds traject en bepleiten een ondergrondse lijn op gelijkstroom”, stelt Ryheul. “De enige reden dat Elia niet voor het ondergrondse traject wil gaan is omdat het meer kost.” Volgens het Vlaams Parlementslid weten we bovendien nog steeds niet hoeveel de meerkost van een ondergrondse verbinding daadwerkelijk zou bedragen. “Er circuleert maar één omstreden cijfer en dat is afkomstig van Elia zelf. Het is onvoorstelbaar dat de minister een beslissing zou nemen zonder zelf onderzocht te hebben wat de kostprijs van een ondergronds traject zou zijn.”

“De intendant werd aangesteld om te verzoenen, maar het resultaat van zijn onderzoek wordt nu bijna angstvallig geheim gehouden voor de betrokkenen”

Omdat de mogelijke komst van een nieuwe, bovengrondse hoogspanningslijn erg veel ongerustheid teweeg brengt bij buurtbewoners die zich zorgen maken over de impact ervan op de gezondheid en de landbouwsector, werd in mei 2021 een intendant aangesteld om te bemiddelen. “Halfweg maart heeft de intendant zijn eindrapport overgemaakt aan de minister”, reageert Ryheul. “We vragen sindsdien al onophoudelijk aan de minister dat ze het rapport publiek maakt zodat iedereen het kan raadplegen.”

Maar minister Demir weigert dat tot op vandaag nog steeds. Ondertussen lekten wel al heel wat zaken uit het rapport in de pers. Maandagochtend sprak intendant Vloebergh op Radio 1 bovendien openlijk over de inhoud van zijn rapport. “Dit alles maakt het politiek onmogelijk om de volledige inhoud van het rapport nog langer geheim te houden”, besluit Ryheul. “De intendant werd aangesteld om te verzoenen, maar het resultaat van zijn onderzoek wordt nu bijna angstvallig geheim gehouden voor de betrokkenen en de burgers.”

Het Vlaams Belang wil dan ook dat de inhoud van het rapport onmiddellijk publiek wordt gemaakt.