Nieuws
donderdag, 13 jul 2023

Vergrijzingscommissie trekt aan alarmbel: diepgaande pensioenhervorming noodzakelijk

Johan Van Gompel, voorzitter van de Vergrijzingscommissie, verslikte zich maandagochtend ongetwijfeld in zijn koffie. De inkt van het jaarlijks verslag was nog niet droog of Vivaldi kwam met een pensioenhervorming’ die lijnrecht ingaat tegen de belangrijkste bevindingen van zijn commissie. “Hetgeen Vivaldi op tafel legt, komt zelfs niet in de buurt van een hervorming”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “De betaalbaarheid van de pensioenen blijft een groot vraagteken.” 

Twee dagen na het pensioenakkoord van de Vivaldi-regering publiceerde de vergrijzingscommissie zijn jaarlijks verslag. Zonder ingrijpende hervorming zal de pensioenkost toenemen met maar liefst 23 procent tegen 2050. Dat is meer dan een achtste van ons bruto nationaal product, de waarde van alle goederen en diensten die in dit land geproduceerd worden. Volgens een berekening van professor Stijn Baert komt dat voor iedere Belg neer op een meerkost van 2.900 euro per jaar.

“Vivaldi is een veredelde regering in lopende zaken“

Bovendien gaf Van Gompel een serieuze waarschuwing tijdens de voorstelling van het verslag. Het aantal werkenden per gepensioneerde zal dalen. Terwijl er in 2022 1,8 werkenden waren per gepensioneerde zal dit in 2070 verminderen tot 1,4 werkenden, een daling met 22 procent. Hij waarschuwt dat het aantal werkenden minder sterk zal stijgen dan het aantal gepensioneerden. In de toekomst zullen er dus proportioneel minder werkenden zijn om de pensioenuitgaven te dragen. “Het pensioenakkoord van Vivaldi houdt hier op geen enkele manier rekening mee”, zegt Samyn. “Naar eigen zeggen levert hun voorstel een besparing van 0,5 procent van het bbp op tegen, hou u vast, 2070. Wetende dat de pensioenkost zal exploderen met 2,5 procent van het bbp tegen 2050 is dit zelfs nog geen druppel op een hete plaat.” 

“Vivaldi bewijst opnieuw dat ze niets meer zijn dan een bende ruziemakers. Een veredelde regering in lopende zaken”, aldus Samyn. “Ze hebben geen enkele echte hervorming kunnen doorvoeren.”