Nieuws
maandag, 29 aug 2022

“Verhuis van Klein Kasteeltje lost niets op”

Wie in dit land asiel wil aanvragen zal zich vanaf vandaag moeten aanbieden bij de dienst Vreemdelingenzaken in het centrum van Brussel, en niet meer in het Klein Kasteeltje. Met deze verhuis wou staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) af van de chaotische en ronduit onveilige situatie aan het Klein Kasteeltje”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. “Maar ze lost de problemen niet op. Integendeel, ze maakt die alleen maar groter. Enkel opvang in eigen regio zorgt voor een oplossing.”

Vanaf vandaag worden asielzoekers tijdelijk geregistreerd worden in de burelen van de Dienst Vreemdelingenzaken. “En in het Klein Kasteeltje kunnen ze wel nog terecht om een opvangplaats toegewezen te krijgen”, aldus Van Langenhove. “Nu zullen er zich dus niet op één, maar op meerdere plaatsen gevaarlijke situaties voor omwonenden en voor medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil kunnen voordoen. Het probleem kan zich op die manier even snel uitbreiden als een paddenstoelenveld in een zachte herfst.”

“Maar het gaat dus om een tijdelijke maatregel”, vervolgt Van Langenhove. “Op termijn wil De Moor een nieuw gebouw in de gemeente Schaarbeek. Al is dat uiteraard ook geen oplossing. De bouw ervan kan meerdere jaren in beslag nemen en in het door de multicultuur reeds bijzonder erg geplaagde Schaarbeek zit men niet te wachten op nog meer chaos, sluikstorten, agressie en onveiligheid.”

“Er is maar één doeltreffende oplossing en dat is de instroom van asielzoekers fors beperken”, besluit Van Langenhove. “Er moet maximaal worden ingezet op opvang in eigen regio. Dat zou het basisbeginsel van het asielbeleid moeten zijn. Het is niet alleen een veel efficiëntere besteding van de beschikbare middelen, het maakt ook de uiteindelijke terugkeer veel eenvoudiger.”