Nieuws
maandag, 17 okt 2022

Verkeersveiligheid schoolgaande kinderen: “Extra aandacht nodig"

Het Vlaams Belang wil meer aandacht voor verkeersveiligheid nu de dagen terug korter worden. Als door de dure energieprijzen werknemers terug minder zouden telewerken, wordt het daarenboven nog drukker én gevaarlijker op de weg. “Lokale besturen moeten drukke plaatsen op schoolroutes goed monitoren”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. Ook moet er extra ingezet worden op verkeerseducatie en moet de Vlaamse overheid blijven investeren in de fietsinfrastructuur.

Het Vlaams Belang vraagt extra aandacht voor de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen, nu de dagen terug korter worden. Ook vreest de partij dat het daarenboven nog drukker en gevaarlijker wordt op de weg als door de dure energieprijzen werknemers thuis kosten willen besparenen daarom terug veel minder zouden telewerken. “Die tendens werd voorspeld door verschillende HR-specialisten”, aldus Beckers. “Lokale besturen en scholen moeten drukke plaatsen en knelpunten op schoolroutes beter in de gaten houden en extra inzetten op gemachtigde opzichters bij oversteekplaatsen.”

“De overheden moeten structureel blijven investeren in verkeersveiligheid, en zeker in fietsveiligheid en fietscomfort”

In 2021 waren er in het Vlaams Gewest 1.579 ongevallen met schoolgaande kinderen, zo blijkt uit schriftelijke vragen aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “De cijfers voor 2021 liggen een stuk hoger dan die van 2020. Toen waren er door de scholenlockdown in de eerste coronagolf maar 1.120. Maar 2021 was wel stukken veiliger als je het vergelijkt met de pre-coronaperiode; in de jaren 2015 tot en met 2019 hadden we jaarlijks gemiddeld 1.709 woon-schoolongevallen. Natuurlijk moeten we voor 2021 wel nog altijd rekening houden met verschillende kortere schoolsluitingen, zoals de paaspauze en de extra week kerstvakantie”, vervolgt Beckers. “Te verwachten valt dat die statistieken nog zullen klimmen. De verkeersveiligheidsbarometer van VIAS toonde al dat de algemene ongevallencijfers in de eerste jaarhelft van 2022 vrij slecht waren.”

“Gezien zowat de helft van de woon-schoolongevallen fietsende kinderen betreft, is het ook belangrijk dat zowel de Vlaamse als de lokale overheden investeren in veilige fietsinfrastructuur”, merkt Beckers tot slot op. “Het is goed dat de Vlaamse regering inspanningen levert, maar de noden blijven hoog, zowel als het gaat om onveilige verkeerssituaties als om de staat van de fietspaden. Dat kwam duidelijk naar voor in de enquête VeloVeilig Vlaanderen van dit voorjaar waar redelijk wat Vlaamse gemeenten erg slecht scoorden.”