woensdag, 18 jan 2023

Verkiezing nieuwe ondervoorzitter Europees Parlement: opmerkelijk aantal stemmen voor ID-fractie

Vandaag werd in het Europees Parlement gestemd over één van de veertien ondervoorzitterschappen om de corrupte Griekse socialiste Eva Kaili te vervangen. De kandidaat van de rechtse fractie Identiteit en Democratie (ID), waar ook het Vlaams Belang deel van uitmaakt, kreeg opvallend veel stemmen. “Op basis van haar getalsterkte en zetelaantal zou het logisch zijn dat ook de ID-fractie een ondervoorzitter zou kunnen leveren.”

“De verdeling van deze vicevoorzitterschappen wordt echter bedisseld tussen de traditionele fracties, samen met andere topfuncties in het parlement, met maar liefst een overtal van vijf socialistische ondervoorzitters, waarbij ook brokjes vlees worden gegeven aan kleinere fracties zoals de groenen, de conservatieve ECR en zélfs de communisten. Maar dus niet aan ID. Gisteren kondigde de christendemocratische groep EVP al aan dat ze deze afspraken met de linkse partijen slaafs zou handhaven. Een klassiek geval van zelfbediening en de handhaving van het cordon sanitaire” becommentarieert fractievoorzitter Gerolf Annemans.

“Naast steun vanuit de conservatieve fractie en delegaties die niet tot een fractie behoren zoals de Hongaarse, hebben sommigen in andere groepen zich blijkbaar ook niet neergelegd bij de oekazes van de socialisten”

Europees Parlementslid Tom Vandendriessche vult aan: “Men vraagt zich af wat men te verbergen heeft in dat Bureau, dat trouwens niet in staat is gebleken om corruptie uit het Europees Parlement te houden. Ze blijven de zaakjes liever onder zichzelf regelen. Deze Europese Unie is ondemocratisch en door en door corrupt.”

Annemans stelt wel vast dat 185 leden voor de ID-kandidaat hebben gestemd, wat behoorlijk meer is dan de leden die de ID-fractie zelf telt. “Naast steun vanuit de conservatieve fractie en delegaties die niet tot een fractie behoren zoals de Hongaarse, hebben sommigen in andere groepen zich blijkbaar ook niet neergelegd bij de oekazes van de socialisten. Het doet het beste verhopen op een EU-kritische samenwerking in de toekomst. Het missen van een ondervoorzitterschap verhindert immers ons noodzakelijk oppositiewerk in elk geval niet.”