Nieuws
woensdag, 27 jan 2021

Verkoop Proximus-torens: “Vele vragen onbeantwoord”

De hoofdzetel van Proximus, beter bekend als de iconische Proximus-torens, zal verkocht worden. Dit blijkt uit een antwoord van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) op vragen van de Kamerleden Frank Troosters en Pieter De Spiegeleer (Vlaams Belang).

Proximus zal dus op zoek moeten gaan naar een nieuwe hoofdzetel in Brussel. Weliswaar veel kleiner en aangepast aan de technologische en energiegerelateerde noden van deze tijd. Deze nieuwe zetel ‘in campusvorm’ zal weliswaar niet gekocht, maar gehuurd worden. Naast de nieuwe hoofdzetel en het telewerken van thuis, zal Proximus ook inzetten op het uitbreiden van haar regionaal kantorennetwerk. “Deze regionalisering is een goede zaak”, zegt Troosters. “Decentralisering kunnen we enkel toejuichen. Daarboven mag het Brussels Gewest het ook eens voelen als het de Vlaamse pendelaar enkel maar als melkkoe gebruikt.”

“De slimmere tarieven voor NMBS-producten moeten dringend herbekeken: een duur jaarabonnement voor een pendelaar die af en toe eens naar de Brusselse hoofdzetel van Proximus reist, is onnodig”

Er mag dan al eindelijk duidelijkheid gegeven zijn over de verkoop van de hoofdzetel van Proximus, veel vragen van de Vlaams Belang-fractie bleven helaas onbeantwoord. Zo kon Frank Troosters geen antwoord krijgen op zijn vragen omtrent de waardebepaling van de te verkopen huidige hoofdzetel, en evenmin omtrent de huurprijs van het nieuwe gebouw dat zal dienen als hoofdzetel. “Voor ons zijn dit echt geen details in dit dossier.”

De vraag welke invloed de nieuwe arbeidsmethoden- en plaatsen zullen hebben op de pendelbewegingen van- en naar de Brusselse Hoofdzetel van Proximus, werd wel beantwoord, maar de minister bleef bijzonder vaag. “Het blijft de vraag hoe men zal omgaan met de bekende ‘gratis’ treinabonnementen, die gelden als een extralegaal voordeel”, besluit De Spiegeleer. “En op de vraag om dit samen met haar federale collega van Mobiliteit, Georges Gilkinet (Ecolo) te herbekijken, bleef het helaas opnieuw muisstil. Dat kans dat De Sutter haar groene collega Gilkinet op dat vlak pijn zal doen lijkt ons dan ook zeer klein.”