Nieuws
maandag, 24 okt 2022

Verlaag de planlast in het onderwijs

Leerkrachten in het middelbaar onderwijs beschouwen gemiddeld één derde van hun werktijd als ‘planlast’ of het uitvoeren van overbodige administratieve taken. “Het probleem van de ‘planlast’ is helaas al langer bekend en leidt ook mee tot de hoge uitstroom van beginnende leraren”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. “Ook huidig minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) slaagt er maar niet in om dit te verminderen. Digitale platformen zouden werk moeten vergemakkelijken, maar hebben helaas een averechts effect.”

Volgens een nieuwe studie van de onderzoeksgroep UGent@Work moeten leerkrachten zich te veel bezighouden met overbodige administratie. Maar liefst 33 procent van hun werktijd wordt gespendeerd aan taken die zij als planlast definiëren. Hierdoor komen zij onvoldoende tot de kerntaak van hun job, namelijk lesgeven. In het onderzoek wordt er ook duidelijk een link gelegd tussen de grote hoeveelheid planlast, emotionele uitputting en de overweging om uit het onderwijs te stappen. Bovendien zijn de administratieve taken door de invoering van digitale leeromgevingen zoals 'Smartschool’ er alleen maar op toegenomen.

“De planlast werkt het lerarentekort mee in de hand”

“Het probleem van de planlast is helaas maar al te goed bekend en wij hebben dit dan ook al eerder aangeklaagd”, zegt Laeremans. “Ook minister Weyts slaagt er maar niet in om hier iets aan te doen. In plaats van zaken uit te besteden zoals het verbeteren van taken en toetsen waar Koen Pelleriaux van het Gemeenschapsonderwijs voor pleitte, moet er volgens ons dan ook gestreefd worden naar een algemene reductie van de administratieve planlast voor leraren. Ook ouders kunnen hierbij helpen door zelf na te gaan of hun kind hun huiswerk gemaakt heeft, want elke taak die nog maar te laat wordt ingediend, betekent immers extra ad­ministratie voor de leerkrachten.”

In het onderzoek wordt er ook gewezen naar de rol van digitale studieplatformen. “Smartschool zou een verbetering moeten zijn, maar leidt helaas al te vaak tot meer planlast”, aldus Laeremans. “Bovendien is het gebruik ervan door het verplichte afstandsonderwijs alleen maar toegenomen. Leerkrachten zouden zich ten volle moeten kunnen richten op hun kerntaak, namelijk lesgeven.”

Het Vlaams Belang vindt dat de bevindingen van dit onderzoek gebruikt moeten worden om de hoge lerarenuitstroom aan te pakken. “Er wordt een duidelijke link gelegd tussen de hoge planlast en de overweging om uit het onderwijs te stappen”, besluit Laeremans. “Het lerarentekort blijft één van de grootste kopzorgen in ons onderwijs dat ook de blijvende kwaliteitsdaling in de hand werkt. Daarom is er nood aan een globaal actieplan om het beroep aantrekkelijker te maken, om beginnende leraren in het onderwijs te houden met een betere aanvangsbegeleiding en veel minder planlast.”