Nieuws
dinsdag, 18 jan 2022

Verlenging levensduur kerncentrales mogelijk volgens FANC

Volgens een rapport van het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is het op het vlak van veiligheid perfect mogelijk om de levensduur van de jongste twee kerncentrales in dit land te verlengen. “Het FANC bevestigt daarmee de stelling die het Vlaams Belang steeds heeft verdedigd”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Nu moet men dringend met de exploitant rond de tafel zitten en de nodige wetgevende initiatieven uitrollen om de levensduurverlenging mogelijk te maken.”

“Dit rapport had al veel eerder aan het FANC moeten gevraagd worden met het oog op een verstandige en weloverwogen beslissing, maar de groenen en de socialisten waren er als de dood voor dat de jongste kerncentrales als veilig worden bestempeld. Ze voelden de bui van de realiteit hangen”, aldus Van Lommel. “Door het nepakkoord in december hebben ze uiteindelijk toch maar de studie aan het FANC moeten vragen. Maar toen was er uiteraard al veel tijd verloren gegaan.”

“Het FANC creëert weer hoop voor Doel 4 en Tihange 3”

De regering moet in de eerstvolgende maanden een definitieve beslissing nemen en de installaties moeten een update krijgen, klinkt het bij het FANC. “De jongste reactoren voldoen nu al grotendeels aan de veiligheidsvoorschriften, zoals blijkt uit het rapport”, vervolgt Van Lommel. “Er zijn wel nog een aantal verbeteringen nodig die nog voor 2025 zouden moeten worden doorgevoerd, maar deze zijn zeker niet onoverkomelijk.”

“Het argument van Groen om de kerncentrales te sluiten, luidt nu dat Engie toch niet meer verder wil. Maar daar heeft deze partij met haar beleid zelf voor gezorgd”, besluit Van Lommel. “Er zijn ondanks het tijdverlies nog steeds mogelijkheden om de levensduur van de centrales te verlengen. De rede moet het winnen van de groene dogma's.”