Nieuws
maandag, 01 apr 2024

Verlinden lost beloftes over politierekrutering niet in

Foto. iStock. Verlinden lost beloftes over politierecrutering niet in

Het Vlaams Belang wil jaarlijks minimaal tweeduizend nieuwe agenten rekruteren, en dit tot het personeelstekort is weggewerkt. “De door minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden (cd&v) beloofde 1.600 jaarlijkse effectieve nieuwe aanwervingen worden absoluut niet gehaald. Zelfs het kabinet moet nu erkennen dat er in 2023 hooguit 1.043 agenten hun opleiding konden starten”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere. “Alle niet ingevulde vacatures moeten daarom vacant verklaard worden en er moet opnieuw een grootse rekruteringscampagne komen. Het statuut van de politieambtenaar moet geherwaardeerd worden en de beloftes inzake betere verloning en eindeloopbaanregeling gerespecteerd.”

De hervorming van de selectie bij de politie voorzag in een veel snellere aanwerving van hoogwaardige rekruten. Maar uit een interne evaluatie blijkt nu dat het traject nog steeds een jaar duurt, en de rekrutering van een politie-inspecteur honderd dagen langer dan beloofd. “Deze vaststelling is pijnlijk op een moment dat er over de hele politie zo’n vijfduizend agenten te kort zijn”, aldus Depoortere. Hij wijst erop dat zowel federale als lokale politie steeds meer geconfronteerd worden met toenemende ernstige geweldsincidenten, zoals schietpartijen en aanslagen tegen eigendommen en personen in de context van druggerelateerde criminaliteit. “Het ontbreekt onze politie aan voldoende manschappen om een noodzakelijk beleid van nultolerantie te hanteren. Ook kan men bepaalde misdrijven, zoals cybercriminaliteit, niet afdoend bestrijden. Verlinden draagt daarvoor een verpletterende verantwoordelijkheid en blijkt dus over de hele lijn gebuisd.”

“Loon naar werken, en een aantrekkelijker statuut”

De conclusies uit het intern onderzoek bevestigen de kritiek van het Vlaams Belang, dat de hoera-sfeer waarachter Verlinden zich verschuilt helaas ver weg ligt van de realiteit op het terrein. “We hebben het, net als de politievakbonden, meermaals aangeklaagd”, gaat Depoortere verder. “De minister had het ook moeten weten, maar ze bleef Oostindisch doof voor elke kritiek.”

“Onze agenten moeten loon naar werken krijgen, en enkel als de overheid het statuut opnieuw aantrekkelijker maakt, ook financieel, zullen er ook opnieuw meer kandidaten komen”, besluit Depoortere. “Alle niet ingevulde vacatures bij alle eenheden moeten vacant verklaard worden, en een grootschalige recruteringscampagne dringt zich op. Zeker in Vlaanderen, want de aanwervingen van Nederlandstalige agenten vormen een extra probleem.”

Depoortere benadrukt evenwel dat ondanks de tekorten de toegangsdrempel niet mag verlaagd worden. “Voor het Vlaams Belang blijft steeds de kwaliteit en de capaciteit van de politieambtenaren primeren boven de tendens naar meer diversiteit.”