Nieuws
maandag, 22 aug 2022

Verlinden moet parlement uitleg verschaffen

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) zijn de schietincidenten die Antwerpen teisteren een ‘paniekreactie’ als gevolg van Operatie Sky. “Verlinden miskent niet alleen de problemen, maar probeert ook nog eens om pluimen op haar hoed te steken”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). “In plaats van een onewomanshow op te voeren in de televisiestudio zou ze beter reageren op mijn vraag om uitleg te geven in de commissie Binnenlandse Zaken. De Vivaldi-regering illustreert voor de zoveelste keer haar minachting voor het parlement.

Minister Annelies Verlinden was zondag te gast in het VTM-nieuws om uitleg te verschaffen over het toenemend aantal gewelddadige incidenten in Antwerpen. Volgens haar zijn die het gevolg van Operatie Sky waarbij gecodeerde berichten van drugsbendes gekraakt werden. Verlinden vermoedt dat er paniek is ontstaan in het drugsmilieu doordat er ladingen verdwijnen en de verhoudingen in de drugsorganisaties veranderd zijn. De alsmaar toenemende schietincidenten in Antwerpen, waarbij ook huizen van gewone burgers geviseerd worden, zijn volgens de minister dan ook een ‘paniekreactie’. De afgelopen maanden weerklonk vanuit Antwerpen geregeld de kritiek dat het federale niveau te weinig doet in de strijd tegen de drugscriminaliteit.

“Wat Verlinden in de VTM-studio kwam zeggen, tart alle verbeelding”, zegt Ortwin Depoortere. “Beweren dat de aanslagen in Antwerpen het gevolg zijn van Operatie Sky en dus een gevolg zijn van haar successen is meerdere bruggen te ver. Ze steekt hiermee niet alleen onterecht pluimen op haar hoed, maar miskent ook het lot van de onschuldige burgers die slachtoffers zijn van het drugsgeweld.”

“Verlinden moet het parlement uitleg komen verschaffen”

De woorden van minister Verlinden waren nog niet koud toen het Antwerps parket meldde dat er zich alweer een nieuw schietincident had voorgedaan, dit keer in Merksem. “Dit was al de vijfde schietpartij in Antwerpen op één week tijd”, zegt Depoortere. “Het drugsgeweld loopt gewoon de spuigaten uit en noch de lokale, noch de federale politie zijn hiertegen opgewassen. Het is daarom dat wij met ‘operatie Hades’ tijdelijk ook het leger willen inzetten.”

Het Vlaams Belang vroeg vorige week om de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd bijeen te roepen. “In de commissie kunnen alle betrokken spelers gehoord worden en uitleg geven over de voorgestelde oplossingen”, besluit Depoortere. “Dat Verlinden echter als onverkozen minister liever haar uitleg doet in de televisiestudio, is tekenend voor de Vivaldi-regering en het gebrek aan respect voor het parlement.”