Nieuws
donderdag, 23 sep 2021

Vernietigend rapport over Veerle Heeren: “Afzetting onvermijdelijk ”

In het Vlaams Parlement stelde Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens dat Veerle Heeren (CD&V) na haar forse deontologische fouten onmogelijk kan aanblijven als burgemeester van Sint-Truiden. Heeren liet zichzelf en haar entourage in het voorjaar, toen er nog maar een beperkt aantal coronavaccins voorradig was en enkel nog maar ouderen werden gevaccineerd, bij voorrang vaccineren. Een rapport van Audit Vlaanderen waarvan de resultaten vorige maand bekend raakten, was vernietigend voor haar praktijken. “Als Heeren zelfs na dat rapport nog steeds niet de verantwoordelijkheid neemt voor haar wanpraktijken en niet aftreedt, moet ze maar via de lopende tuchtprocedure worden afgezet”, zei Janssens. Hij drong er bij minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) op aan om vaart te zetten met deze tuchtprocedure.

Toen het machtsmisbruik van burgemeester Heeren aan het licht kwam, ontkende ze eerst, vervolgens deed ze de waarheid geweld aan en ten slotte - na veel politieke en maatschappelijke druk - trok ze zich terug uit haar functie. “Dit voor amper 66 dagen, want dan ging ze gewoon opnieuw als burgemeester aan de slag, zonder het rapport van Audit Vlaanderen ter zake af te wachten, stelt Janssens. Dat rapport is nochtans zeer duidelijk.” Zo blijkt dat Heeren een ernstige deontologische fout heeft gemaakt en het vertrouwen van de burgers en de overheid heeft geschaad.

Een sanctie lijkt dan ook onvermijdelijk en aanblijven als burgemeester totaal onmogelijk

Uit het rapport bleek ook dat haar kabinetschef een lijst met namen had doorgegeven van mensen die sneller moesten worden gevaccineerd. “Ze hebben dus hun voorbeeldfunctie misbruikt”, vervolgt Janssens. Een dergelijke politieke zelfbediening is totaal onverantwoord en moreel verwerpelijk.” Heeren zou ook elke dag aanwezig geweest zijn in het vaccinatiecentrum, terwijl ze daar niet thuishoort. Zo ontving ze mails van mensen die haar bedankten voor hun eerdere vaccinatie. Een verwerpelijke vorm van dienstbetoon was volgens Audit Vlaanderen bewezen. Ook zou ze het beroeps- en medisch geheim van een aantal mensen geschonden hebben.

“Een sanctie lijkt dan ook onvermijdelijk en aanblijven als burgemeester totaal onmogelijk”, besluit Janssens. “De tuchtprocedure moet dus zo snel mogelijk rond zijn. De feiten dateren immers al van maart. Nu leeft het idee dat dit allemaal weer blijft aanslepen. Die tuchtprocedure en eventuele sancties liggen in uw kamp, minister Somers. Ik kijk uit naar uw uiteindelijke oordeel en hou u aan uw eerdere woorden waar u zei dat Heeren een triest schouwspel neerzette gezien haar voorbeeldfunctie.”