Nieuws
maandag, 29 jan 2024

Verontrustende stijging puberteitsremmers en genderbevestigende operaties

Foto: iStock. Verontrustende stijging puberteitsremmers en genderbevestigende operaties

Het Vlaams Belang is verontrust over de sterke stijging van het gebruik van puberteitsremmers en van het aantal genderbevestigende operaties. “Deze trend is vooral bij biologische meisjes waar te nemen”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “En dat is bijzonder zorgelijk, temeer omdat bij de aan deze jonge meisjes aangeboden medische transitie niet gaat om geneeskunde die gebaseerd is op wetenschappelijke bewijzen.”

In de media werd recent bericht dat het gebruik van puberteitsremmers in enkele jaren tijd met 60 procent is toegenomen. Het aantal minderjarigen dat zich aanmeldde aan het UZ Gent voor een gendertraject steeg tussen 2010 en 2019 van 31 tot 325. En op basis van cijfers die het Vlaams Belang eerder opvroeg, blijkt bovendien ook dat het aantal genderbevestigende operaties steeg, van 350 in 2017 naar meer dan 500 in 2021. “Omdat in het covidjaar 2021 minder ingrepen werden uitgevoerd, verwachten we dat de meest recente cijfers nog veel hoger liggen”, aldus Sneppe, die benadrukt dat puberteitsremmers verre van onschuldig zijn. “Ze stoppen de normale ontwikkeling, en bovendien bleek eerder al uit een Pano-reportage dat alle kinderen die startten met puberteitsremmers, daarna ook verdergaan met de medische transitie en starten met geslachtshormonen.”

“Bij medische transitie van kinderen is terughoudende aanpak nodig”

Het Vlaams Belang vroeg afgelopen jaar nog veel meer cijfers op bij minister Vandenbroucke. Zo vroegen we gedetailleerde cijfers op over het aantal genderbevestigende operaties. In 2017 werd in totaal 38 keer een baarmoeder verwijderd in het kader van een medische transitie. In 2021 was dit aantal ingrepen al ruim verdubbeld tot 85. Ook wat betreft het aantal keer borstklierweefsel werd verwijderd zien we een verdubbeling van 122 in 2017 naar 213 in 2021. “Deze operaties worden ook uitgevoerd bij minderjarigen. Zo was de jongste patiënt slechts 15 jaar”, gaat Sneppe verder. “Helaas worden geen cijfers bijgehouden over het aantal mensen die stoppen met de medische transitie, die achteraf spijt kregen of die een operatie laten uitvoeren om terug te keren naar het biologische geslacht.”

Het Vlaams Belang is bijzonder verontrust over deze evoluties en wil, net zoals verschillende andere Europese landen, een andere aanpak voor de behandeling van kinderen met een gevoel van onvrede over hun geslacht. “Hiertoe hebben we een resolutie ingediend, die hopelijk deze legislatuur nog kan besproken en gestemd worden”, besluit Sneppe. “Wij willen een terughoudende aanpak wat betreft de medische transitie van kinderen, en een onafhankelijke evaluatie van de medische transities uitgevoerd in de genderklinieken in België bij minderjarigen door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.”