Nieuws
dinsdag, 23 jan 2024

Verplicht gebruik politiesirenes in vraag gesteld na druk van Vlaams Belang

Foto: iStock. Verplicht gebruik politiesirenes in vraag gesteld na druk van Vlaams Belang

Zowel de hulp- en veiligheidsdiensten protesteerden dit weekend heftig, nadat bekend raakte dat door een wijziging aan het verkeersreglement, zowel ambulances als politievoertuigen vanaf 1 februari wettelijk verplicht zijn om ten allen tijde, dus ook ‘s nachts, hun sirene te moeten gebruiken tijdens dringende opdrachten. Vlaams Belang-Kamerleden Ortwin Depoortere en Frank Troosters tekenden onmiddellijk protest aan en stelden kritische mondelinge vragen. “We zijn verheugd dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) na onze tussenkomst de bezwaren vanop het terrein lijkt te erkennen en bij minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) aandringt op een nieuwe analyse”, klinkt het bij de Kamerleden.

Door een wijziging aan het Koninklijk Besluit van 23 oktober 2023 (B.S. 8 januari 2024) dat het verkeersreglement regelt, wijzigde minister Gilkinet de regels rond prioritaire voertuigen, waardoor vanaf 1 februari politiecombi's, ambulances, brandweervoertuigen en alle andere prioritaire voertuigen bij een dringende tussenkomst steeds hun zwaailichten en hun sirene moeten opzetten. Nu is dat enkel verplicht wanneer ze door een rood licht rijden of om af te dwingen dat andere weggebruikers hen voorrang verlenen. 

Hierdoor ontstaat de verplichting voor bestuurders van prioritaire voertuigen om op elk moment van de dag, dus ook ‘s nachts, hun sirenes aan te zetten bij het rijden naar dringende opdrachten én zelfs om elke overtreding van de wegcode te rechtvaardigen. “Uit onze consultaties op het terrein blijkt dat de betrokken diensten het nieuws uit de media moesten vernemen”, aldus Depoortere. “Deze aanpassing is bovendien ondoordacht, creëert onrust en dreigt te leiden tot nodeloze geluidsoverlast en frustratie. Ook voor politiediensten op weg naar een woninginbraak, is deze werkwijze contraproductief aan het doel van hun dringende opdracht.” 

“Gilkinet moet zijn absurde beslissing intrekken en de oude regeling herstellen”

Amper een dag nadat Depoortere en Troosters hun mondelinge vragen indienden aan de bevoegde ministers kondigt het kabinet Verlinden aan de verzuchtingen van de politie en de hulpdiensten te hebben overgemaakt aan het kabinet Gilkinet. “Er zou nu overeengekomen zijn deze maatregel opnieuw te analyseren”, stelt Troosters. “Het Vlaams Belang eist gelijk hoe dat Gilkinet zijn absurde beslissing intrekt en de oude regeling herstelt.” 

“In elk geval is dit een typisch voorbeeld hoe deze Vivaldiregering roekeloos beslissingen neemt zonder enig overleg met de sector en zelfs zonder overleg tussen de betrokken vakministers.”, besluit Depoortere. “Wij zullen beide ministers hoe dan ook in de bevoegde commissies hierover ondervragen en hopen dat het gezond verstand mag zegevieren.”