Nieuws
dinsdag, 26 apr 2022

Verplichte kinderopvang vanaf 6 maanden? “Waanzinnig communisme van Rousseau”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau pleit er in een interview in Humo voor om alle kinderen vanaf zes maanden verplicht naar de kinderopvang te sturen om zo de ongelijkheid te verkleinen. “Dit is een compleet waanzinnig idee dat neigt naar totalitarisme en communisme”, zegt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. Het lijkt erop dat Vooruit instructies uit Noord-Korea ontvangt.”

Het interview met Conner Rousseau dat vandaag in Humo staat, heeft serieus wat stof doen opwaaien omwille van enkele uitspraken van de voorzitter van Vooruit. Zo zegt hij dat wanneer hij door Molenbeek rijdt hij niet langer het gevoel heeft in een Westers land te zijn. Het Vlaams Belang is het niet oneens met deze uitspraak, maar betreurt net de heisa over deze terechte uitspraak en het gebrek aan verontwaardiging over een andere uitspraak in de vorm van een gevaarlijk en totalitair beleidsplan.

Rousseau pleit er namelijk voor om kinderopvang te verplichten voor alle kinderen vanaf zes maanden. Hoewel er eensgezindheid is over het belang van de eerste duizend dagen van een kind bij de ouders, pleit Rousseau er voor om kinderen verplicht weg te halen uit het gezin. Op die manier kan volgens hem ‘de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen’ overbrugd worden.

“Kinderen weghalen bij hun ouders om zo ongelijkheid tegen te gaan, is communisme van het gevaarlijkste soort”

Het Vlaams Belang vindt het voorstel van de Vooruit-voorzitter ronduit gevaarlijk. “Omdat er bepaalde kinderen het pedagogisch ongeluk hebben om in hun eerste jaren weinig of niet in het eigen gezin te kunnen worden opgevoed, moet blijkbaar iedereen dat nadeel meekrijgen ‘om de ongelijkheid’ weg te werken”, reageert Ilse Malfroot. “Je lost kansarmoede op door meer kansen te scheppen, niet door kansen af te nemen van anderen.”

“Wij hebben tijdens de coronacrisis meermaals kunnen vaststellen dat socialistische politici zoals Frank Vandenbroucke er niet voor terug deinzen om burgerlijke vrijheden in te perken”, vervolgt Ilse Malfroot. “Maar een baby verplicht weghalen bij de moeder omwille van het steven naar gelijkheid, is absoluut waanzinnig. Het Vlaams Belang wil net ruimte geven aan gezinnen om langer zelf voor hun kind te kunnen zorgen.”

Rousseau zegt in het interview ook dat niet elk kind opgroeit in een veilig gezin. “Hier heeft hij jammer genoeg gelijk en dit is inderdaad verschrikkelijk”, besluit Malfroot. “Maar goede ouders straffen en hun kinderen verplicht weghalen, is niet het antwoord. Slechte ouders moeten geresponsabiliseerd worden en er moet een vangnet zijn bij gebrek aan een goeie thuis: zo maak je extra kansen.”