Nieuws
maandag, 25 apr 2022

Verplichte sluiting abdijboerderij Averbode bewijst waanzin stikstofdecreet

De boerderij van de abdij van Averbode dreigt te verdwijnen omwille van het nieuwe stikstofdecreet. “Dat een 900 jaar oude abdijboerderij verplicht moet stoppen, toont aan hoe waanzinnig dit decreet is”, zegt Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin. “Deze Vlaamse regering is een gevaar voor onze landbouw.”

De uitbaters van het melkveebedrijf van de abdij van Averbode ontvingen recent een brief van de Vlaamse overheid met de instructie om de deuren te sluiten. Omwille van het nieuwe stikstofdecreet, dat in februari goedgekeurd werd door de Vlaamse regering, moet de abdijboerderij ten laatste tegen 2025 haar activiteiten stopzetten. De abdij en de bijbehorende boerderij bestaan nochtans al 900 jaar en het melkveebedrijf kreeg in 2015 nog een nieuwe milieuvergunning.

“Het Vlaams Belang waarschuwde van meet af aan als enige politieke partij dat het stikstofakkoord de landbouwsector serieus onder druk zou zetten”, zegt Stefaan Sintobin. “Dat een gevestigd instituut als de 900 jaar oude abdijboerderij van Averbode nu ook bedreigd wordt, toont ons gelijk.”

“De Vlaamse regering blaakt van het groene fundamentalisme”

Sintobin vindt het onbegrijpelijk dat de Vlaamse overheid de abdijboerderij weg wil. “Dit is net een prachtig voorbeeld van korte keten-landbouw en de boerderij investeerde recent nog in nieuwe technieken om haar stikstofuitstoot te beperken.”

Het melkveebedrijf is het niet eens met de vraag tot sluiting en heeft een terecht bezwaar ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). “Ik hoop dat de abdijboerderij mag openblijven, maar het toont in elk geval aan hoe radicaal en dogmatisch deze Vlaamse regering is“, besluit Sintobin. “Bovendien zijn er nog tientallen andere landbouwbedrijven die in dezelfde precaire situatie zitten en eveneens met sluiting bedreigd worden.”