Nieuws
vrijdag, 07 apr 2023

Versterking Securail korps stemt tot gematigde tevredenheid

Foto: wikimedia commons: Psych0.gegevens.png. Versterking Securail korps stemt tot gematigde tevredenheid

De NMBS heeft besloten om vijftig extra veiligheidsagenten van Securail in te zetten in de strijd tegen de toenemende agressie tegenover treinreizigers en spoorwegpersoneel. De bij herhaling door het Vlaams Belang aangeklaagde personeelstekorten van Securail, zoals onder andere in Limburg en Vlaams-Brabant, zouden hierbij eindelijk worden aangepakt. “Dit is alvast een goede zaak”, zegt Kamerlid Frank Troosters. “Maar er is veel meer nodig om eenieders veiligheid binnen het spoorgebeuren te kunnen garanderen.”

Dat bestaande personeelstekorten worden aangevuld is op zich maar logisch, maar had volgens het Vlaams Belang al veel eerder moeten gebeuren. “Al geruime tijd moesten de tekorten aan veiligheidsagenten in Vlaams-Brabant opgevangen worden met het doorschuiven van agenten uit Limburg, waardoor ook daar tekorten ontstonden”, aldus Troosters. “Dit leidde soms tot de onmogelijkheid of onaanvaardbaar lange wachttijden om tussen te komen bij incidenten.”

“Er wordt uitvoering gegeven aan onze resolutie”

De vaststelling dat het Securail korps onderbemand is werd al eerder gemaakt. ‘Meermaals kondigden de beleidsverantwoordelijken aan dat er werk zou gemaakt worden van de aanwerving en opleiding van bijkomend Securail personeel”, vervolgt Troosters. “We hebben dit steeds toegejuicht en gaven hiertoe zelf de aanzet met het indienen van een Resolutie in de Federale Kamercommissie Mobiliteit. Een wetgevend initiatief dat, weinig verrassend, weggestemd werd door de Vivalldi-partijen, maar waar in de praktijk wel uitvoering aan wordt gegeven.

Voor het Vlaams Belang dienen de aanwervingsinspanningen te worden verdergezet worden en moet er gekeken te worden of de huidige voorziene personeelskaders wel volstaan in functie van de geplande uitbreidingen van het vervoersaanbod. “Bijkomend dient er ook gekeken te worden naar de uitrusting, trainingsmogelijkheden, verweermiddelen en bevoegdheden van de veiligheidsagenten”, aldus nog Troosters. "Ook daar liggen nog mogelijkheden om meer slagkracht aan het Securail korps te geven. We zullen daartoe wetgevende initiatieven op tafel blijven leggen.”

Tot slot wijst het Vlaams Belang nog op de cruciale rol van de structureel onderbemande Spoorwegpolitie in het veiligheidsbeleid binnen het spoorgebeuren. “Dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) besliste de posten van de Spoorwegpolitie in Leuven en Hasselt definitief te sluiten blijft een onaanvaardbare zaak”, besluit Troosters.