Nieuws
dinsdag, 14 feb 2023

“Verstrengde inburgeringstoets maat voor niks als er geen gevolgen zijn”

Volgens het Vlaams Belang is het verstrengen van de inburgeringstoets een maat voor niks als er geen gevolgen aan gekoppeld worden. Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld) kondigde aan dat de drempel om te slagen voor vragen over ‘fundamentele normen en waarden’ vanaf 1 maart op 82 procent, in plaats van 55 procent, zal liggen. “Zolang die toets geen voorwaarde is voor een permanente verblijfsvergunning of nationaliteitsverwerving, is dit vooral symboliek”, zegt fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens.

De inburgeringstoets ‘Maatschappelijke Oriëntatie’ is een onderdeel van het ‘Vlaamse inburgeringstraject’ en bestaat uit twee delen. Enerzijds zijn er 30 vragen over praktische zaken, anderzijds zijn er 11 vragen over ‘fundamentele normen en waarden’. Bij het tweede deel lag de grens om te slagen op 6 juiste antwoorden, of 55 procent. Vanaf 1 maart zal dat 9 juiste antwoorden, of 82 procent, zijn. 

“Een verstrenging is symbolisch zolang er niet meer waarde aan de test op zich wordt gehecht”

“Dat men meer gewicht geeft aan fundamentele normen en waarden is op zich geen slechte zaak”, zegt Janssens. “Maar het is allemaal vrij symbolisch zolang er niet meer waarde aan de test op zich wordt gehecht.” De inburgeringstoets is vandaag weliswaar verplicht voor niet-EU-burgers, maar het is geen voorwaarde om een verblijfsvergunning of de nationaliteit te verkrijgen. “Zolang dat niet het geval is, zal die verstrenging geen enkel effect hebben op het groeiend aantal migranten in ons land dat onze fundamentele waarden en normen niet erkent”, aldus Janssens.

Eerder gaven zowel cd&v, Open Vld als Vooruit te kennen dat ze in navolging van het Vlaams Belang een verplicht nationaliteitsexamen wouden invoeren. Daarmee zou het verkrijgen van de nationaliteit afhankelijk worden gemaakt van het slagen voor een examen waar gepeild wordt naar algemene kennis over het land, haar waarden en normen en de taal. “Maar de kans dat de traditionele partijen echt werk van zo’n nationaliteitsexamen maken is nihil”, besluit Janssens. “Als minister Somers en zijn partij van de inburgeringstoets toch een echt examen met gevolgen willen maken, dan zullen ze in het Vlaams Belang een bondgenoot vinden. Al betwijfel ik dat het echt menens is.”