Nieuws
vrijdag, 22 apr 2022

Verzuilde vakbonden krijgen weer extra geld toegestopt

Deze vakbondsregering die gedomineerd wordt door de drie grote vakbonden is er, bij monde van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), weer in geslaagd de bevriende ‘betalingsinstellingen voor de werkloosheidsvergoeding’ extra geld toe te stoppen. In 2021 was er al eens 7,6 miljoen euro extra gegeven”, zegt Kamerlid Hans Verreyt die hierover de cijfers opvroeg, “maar ook voor 2022 krijgen ze er bovenop nog eens een slordige 7,5 miljoen extra.”

De uitbetaling van werkloosheidsvergoedingen gebeurt traditioneel door de drie ‘grote’ vakbonden: ACV, ABVV en het ACLVB. “Zo hebben de drie traditionele partijen een stevige vinger in de pap te brokken in de werking van de RVA”, aldus Verreyt. “Weinig of veel werklozen, deze PS-minister blijft geld strooien naar zijn bevriende vakbonden, waardoor het ABVV met zowat de helft van dat bedrag gaat lopen.”

“Uitbetaling van werkloosheidsvergoedingen mag geen taak voor vakbonden zijn”

“Nochtans krijgen zij al een vaste vergoeding per dossier, wat logisch is”, vervolgt Verreyt. “Bij gebrek aan boekhoudkundige transparantie weet het publiek niet of de vakbonden al dan niet te veel vergoeding krijgen voor deze ‘service’ die ze verlenen. Het feit dat ze weigeren openheid te verlenen in hun boekhouding doet vermoeden dat dat wel eens een zeer winstgevend handeltje zou kunnen zijn. Bovendien houden ze deze business goed gesloten zodat de andere vakbonden dit voordeel aan hun leden niet kunnen bieden en de werklozen de facto verplicht zijn aan te sluiten bij één van de grote drie. Er is nog de Hulpkas voor Werkloosheid (HVW) van de federale overheid, maar daar is de kwaliteit van de dienstverlening niet steeds optimaal.”

"Het Vlaams belang ijvert er voor om de uitbetaling van de werkloosheidsvergoeding exclusief door de deelstaten te laten uitvoeren zodat er tevens een betere samenwerking met VDAB mogelijk zou zijn. “Zo kunnen vakbonden zich dan richten op hun vakbondswerk en niet de bankier van de staat spelen. En dan kan de overheid opnieuw overheidstaken doen in plaats van te delegeren aan vakbonden”, besluit Verreyt.