Persberichten
zaterdag, 23 jan 2021

Visumliberalisering Georgië genereert asieltoerisme

De visumliberalisering die begin 2017 voor Georgië werd ingevoerd, leidde in dat jaar tot een verdubbeling van het aantal asielaanvragen uit dat land en in het jaar daarop zelfs tot een verdriedubbeling. “Visumliberalisering is een motor voor asieltoerisme”, stelt senator Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) dan ook. “Zeker als men daar niet erg spaarzaam en selectief mee omspringt zoals in dit geval.” Hij pleit er dan ook voor om een en ander voor bepaalde landen terug te draaien.

In 2017 besliste de regering-Michel om Georgiërs vanaf 28 maart 2017 vrij te stellen van de visumverplichting, althans voor zover zij over een biometrisch paspoort beschikken. Het Vlaams Belang vreesde toen al dat dit tot een toename van de asielaanvragen zou leiden. En deze vrees werd werkelijkheid. Uit het antwoord van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) op een vraag van D’haeseleer blijkt dat het aantal asielaanvragen uit dat land sindsdien explosief is toegenomen. Waren er in 2016 242 asielaanvragen van Georgiërs, dan verdubbelde dat bijna in 2017 tot 468. Het jaar daarop is er, in vergelijking met 2016, zelfs sprake van bijna een verdriedubbeling (695 asielaanvragen).

Pas in 2019 is er terug een lichte daling vast te stellen tot 563 aanvragen. Dat is wellicht vooral het gevolg van het feit dat Georgië op 15 februari 2019 op de lijst van veilige landen van de Dienst Vreemdelingenzaken is gezet. Dat zijn landen waarvan men aanneemt dat er geen vervolgingen plaatsgrijpen en waarvoor de kans op het verkrijgen van asiel dan ook klein is. Dergelijke asielaanvragen worden via een versnelde procedure afgehandeld. De (onvolledige) cijfers van 2020 zijn niet relevant omwille van de coronacrisis.

“Het is mee de schuld van N-VA dat de mogelijkheid om dergelijke visumliberaliseringen terug te draaien intussen door de EU-moloch beperkt zijn”

“Dit voorval toont aan dat men als land zeer omzichtig en spaarzaam moet omspringen met het liberaliseren van de visumplicht”, reageert D’haeseleer. “Als men dat te ruim toekent, leidt het tot misbruiken, wat nu toch wel proefondervindelijk bewezen is. Wat ook wel duidelijk is, is dat het zetten van deze landen op de lijst van veilige landen slechts een beperkte invloed heeft op het asieltoerisme in geval van afschaffing van de visumplicht.”

D’haeseleer vroeg huidig staatssecretaris voor Asiel Mahdi (CD&V) dan ook of hij, in het licht van deze gegevens, van zin is hier iets aan te doen. Dat is niet het geval. “De ellende daarbij is ook”, aldus D’haeseleer, “dat intussen de actiemogelijkheden van de Belgische regering op dat vlak beperkt zijn door een Europese verordening van eind 2018 die sindsdien de lidstaten ter zake in hun actiemogelijkheden beknot. Dat is mee de schuld van N-VA, die hier in de vorige regering geen zaak van heeft willen maken.”