Persberichten
dinsdag, 02 mrt 2021

Visumsancties: “Sammy Mahdi moet de daad bij het woord voegen”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) pleit voor visumsancties om landen te treffen die weigeren om eigen onderdanen terug te nemen nadat ze hier werden uitgewezen. “Dat is een voorstel dat ik heb gedaan bij de beleidsverklaring van de staatssecretaris”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “We juichen dit toe, maar zijn ook sceptisch. We willen na de woorden ook eens daden zien.”

Voor de staatssecretaris mag de terugkeer geen vrijblijvend voorstel blijven voor landen van herkomst, klinkt het. Visumgunsten moeten kunnen worden ingetrokken wanneer deze landen niet willen meewerken. “En Mahdi rekent daarbij naar eigen zeggen op een sterk signaal vanuit de Europese Unie", aldus Van Langenhove. “Maar ‘rekenen op’ is zeker niet voldoende. Zeker niet wanneer dat signaal van de EU moet komen. De essentiële vraag is of deze regering bereid is om op Europees niveau actief te pleiten voor een kordate houding tegenover derde landen die hun illegale, en zeker hun criminele onderdanen, weigeren terug te nemen en in dat verband ook sancties in het vooruitzicht te stellen.”

“Mahdi wou eerder ook al de opvang van vluchtelingen in eigen regio: hij blijft zich scharen achter onze programmapunten”

Het Vlaams Belang heeft de grootste twijfels dat deze paars-groene regering sancties zou willen overwegen. “Het stopzetten van voordelige exporttarieven, van ontwikkelingssamenwerking, van belastingvrije geldoverdrachten naar de landen van herkomst en van de vlotte verstrekking van visa voor een kort verblijf, ik zie het in een regering met groenen nog niet snel gebeuren.” Voor de partij lijkt het er dan ook sterk op dat het opnieuw om loutere aankondigingspolitiek vanwege Sammy Mahdi gaat.

Dat er visumsancties moeten komen voor landen als Marokko staat voor het Vlaams Belang buiten kijf. Door de halsstarrige weigering van dat land om een terroriste als Malika El Aroud op te nemen, kan ze hier vrij rondlopen, nu de maximumtermijn van haar opsluiting bereikt werd. “Een onhoudbare en gevaarlijk situatie”, besluit Van Langenhove. “Het koppelen van ontwikkelingssamenwerking aan de bereidheid van de landen in kwestie om illegale onderdanen opnieuw op te nemen, zou absoluut resultaat opleveren. En dat kan ook op Belgisch niveau, zonder de Europese Unie. Helaas werd deze mogelijkheid al bij voorbaat uitgesloten door het regeerakkoord.”