Nieuws
donderdag, 30 sep 2021

Visumsancties: wanneer volgt Mahdi het Franse voorbeeld?

Het Vlaams Belang roept de Belgische regering op het Franse voorbeeld te volgen, nu dat land visumsancties heeft afgekondigd tegen drie Noord-Afrikaanse landen. “Het terugkeerbeleid van de EU is zonder meer inefficiënt”, zegt volksvertegenwoordiger Dries Van Langenhove. “Door het heft in eigen handen te nemen en niet langer te wachten op de aangekondigde EU-visumsancties heeft Frankrijk in ieder geval het duidelijke signaal de wereld ingestuurd dat het haar menens is.”

Twee weken geleden bevestigde een rapport van de Europese Rekenkamer dat minder dan 20 procent van degenen die het bevel krijgen het grondgebied van de EU te verlaten, dat effectief doet. “Het EU-beleid ter zake laat meer dan te wensen over”, aldus Van Langenhove, “maar het Vlaams Belang er ook steeds op gewezen dat de onmacht – en de onwil – van het officiële Europa de lidstaten niet ontslaat van de plicht om zelf, zowel op binnen- als buitenlands vlak, dringend te doen wat kan en moet.”

“Met haar beslissing heeft de Franse regering alvast een flinke stap in de goede richting gezet”

Dat zoiets perfect mogelijk is, wordt dezer dagen door Frankrijk aangetoond. Geconfronteerd met de aanhoudende onwil om hun uitgewezen onderdanen terug te nemen, heeft de Franse regering visumsancties afgekondigd tegen drie Noord-Afrikaanse landen. “Concreet is er sprake van dat het aantal visa voor Marokko en Algerije met 50 procent zou verminderen en voor Tunesië met 33 procent”, vervolgt Van Langenhove. “De Franse regeringswoordvoerder Gabriel Attal had het in dit verband over ‘een drastische en ongeziene beslissing die zich opdrong omdat betrokken landen hun onderdanen, die Frankrijk niet wil houden, weigeren terug te nemen.’”

Maar daar mag het voor het Vlaams Belang niet bij blijven. Naast het feit dat dit land tot op heden geen enkel initiatief heeft genomen om de druk op onwillige derde landen uit te oefenen, blijft immers nog het feit dat heel wat binnenlandse hinderpalen voor een efficiënt terugkeerbeleid in het regeerakkoord gebetonneerd zijn. “Denk in dat verband maar het uitblijven van een wet op de woonstbetredingen, het verbod op het tijdelijk onderbrengen van gezinnen met kinderen in aangepaste gesloten terugkeerplaatsen en het fameuze ‘Masterplan gesloten terugkeercentra’ in de praktijk een ‘Disasterplan’ is gebleken”, besluit Van Langenhove. “Zolang daar geen verandering in komt, zal het – door staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) bij herhaling aangekondigde – effectieve en efficiënte terugkeerbeleid een fata morgana blijven.”