Nieuws
maandag, 13 nov 2023

Vivaldi blijft ondanks beloftes tegen sancties voor landen die hun illegalen niet terugnemen

Foto: iStock. Vivaldi blijft ondanks beloftes tegen sancties voor landen die hun illegalen niet terugnemen

Het Vlaams Belang wil dat onze ontwikkelingshulp, die tot veel te weinig resultaten leidt, veel doordachter gebeurt en onderworpen wordt aan strikte voorwaarden. “In de resolutie die we daartoe indienden, vragen we sancties voor landen die weigeren hun illegalen terug te nemen”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Maar de resolutie werd weggestemd, uitgerekend door de partijen die na de islamitische aanslag in Brussel luidop voor die sancties toeterden. Hypocrieter is niet denkbaar.”

Het ontwikkelingsbeleid kampt al jaren met structurele problemen en is aan fundamentele herziening toe. Ontwikkelingshulp kost de belastingbetalers, ondanks de magere resultaten, zeer veel geld.  “Corruptie, kleptocratie en gebrek aan transparante democratische instellingen in de derde wereld hebben geleid tot een verkeerde aanwending van het ontwikkelingsgeld”, aldus Samyn. “Zelden ging het om langetermijninvesteringen die de lokale bevolking uit het slop haalden. Vaak werden de rekeningen van corrupte dictators en hun entourage gespijsd.”

“De aanslag in Brussel is weer vergeten”

Voor het Kamerlid moet er niet zozeer meer, maar vooral slimmer en efficiënter ontwikkelingsgeld worden uitgegeven. “Ook in ons eigen land zijn prangende noden te lenigen, denk maar aan de stijgende armoede en de lange wachtlijsten voor sociale woningen en gehandicaptenzorg”, gaat Samyn verder. “Wij pleiten ervoor om de ontwikkelingshulp te heroriënteren in de richting van de herkomstlanden van de in dit land aanwezige migrantengemeenschappen.” Het Vlaams Belang wil die hulp koppelen aan een terugnameplicht voor illegale en criminele onderdanen. Op die manier kan ontwikkelingssteun immers lonen voor onze samenleving en voor de ontwikkelingslanden zelf.

“Ondanks alle mooie praatjes van minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) over het responsabiliseren van ontwikkelingslanden, en van haar partijvoorzitter Conner Rousseau, die het net zoals de Open Vld had over financiële sancties voor landen die weigeren hun illegalen terug te nemen, werd onze resolutie weggestemd”, merkt Samyn tot slot op. “We kunnen enkel vaststellen dat de aanslag in Brussel weer vergeten is, dat de reacties die Open Vld en Vooruit toen lieten optekenen praat voor de vaak waren, en dat er weer werd overgegaan tot de orde van de dag. Van Vivaldi verbaast ons uiteraard al lang niets meer, maar al die hypocrisie en al die leugens blijven moeilijk te verteren.”