Nieuws
woensdag, 21 feb 2024

Vivaldi en N-VA stemmen voorstellen voor hogere en betere pensioenen weg

Foto: iStock. Vivaldi en N-VA stemmen voorstellen voor hogere en betere pensioenen weg

Het Vlaams Belang diende verschillende wijzigingen in op het wetsontwerp over het Vivaldi-pensioenakkoord. De sociale volkspartij stelde onder meer een hoger minimumpensioen van 1.799 euro per maand, de verlaging van de pensioenleeftijd en een plan om de vergrijzingskosten te beheersen voor. “Helaas werden onze voorstellen deze ochtend door de meerderheidspartijen en de N-VA weggestemd”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “In tegenstelling tot het schamele Vivaldi-pensioenakkoord is het pensioensysteem dat wij voorstellen nochtans rechtvaardig en betaalbaar.” 

‘De naam hervorming niet waard’, ‘Gerommel in de marge’, ‘Dit akkoord is om te lachen’… Het Vivaldi-pensioenakkoord werd in juli met de grond gelijk gemaakt door de pensioenexperten. “En dat was volledig terecht”, aldus Samyn. “Dit akkoord garandeert de betaalbaarheid op lange termijn niet. Integendeel, het Vivaldi-beleid doet de vergrijzingskosten alleen maar toenemen.” Het Vlaamse Belang diende verschillende wijzigingsvoorstellen in om wel tot een rechtvaardig en betaalbaar pensioensysteem te komen.

“In tegenstelling tot het schamele Vivaldi-pensioenakkoord is het pensioensysteem dat wij voorstellen wél rechtvaardig en betaalbaar” 

“We stelden een verhoging van de minimumpensioenen tot 1.799 euro per maand voor, een verlaging van de pensioenleeftijd, toegang tot het minimumpensioen voor alle meewerkende echtgenoten in het maxi-statuut, een aanvullend pensioen van minstens 2 procent van het brutoloon voor iedereen en de afschaffing van de solidariteitsbijdrage”, vervolgt Samyn. “Verder pleiten we ook voor een pensioensysteem dat focust op het aantal gewerkte uren en voor de aftopping van de hoogste pensioenen op 4.799 euro per maand. Momenteel bedraagt dit bijna 8.000 euro per maand.” 

“Onze voorstellen zorgen voor een rechtvaardig en betaalbaar pensioensysteem”, besluit Samyn. “Je zou kunnen denken dat niemand daar iets tegen kan hebben. Maar blijkbaar dus wel de Vivaldi-partijen en de N-VA. Het is dringend tijd voor ander en beter.”