Nieuws
maandag, 25 dec 2023

Vivaldi laat mensen met een handicap in de kou staan

De integratietegemoetkoming kan vrijwel nooit gecombineerd worden met andere uitkeringen. Hierdoor verliezen personen met een handicap die van een beroeps- naar een vervangingsinkomen gaan niet enkel de financiële tegemoetkoming zelf, maar ook de afgeleide rechten die hieraan gekoppeld zijn. “Dat is fundamenteel onrechtvaardig”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. Mensen met een beperking hebben ook recht op een menswaardig leven.” 

De integratietegemoetkoming is een financiële tegemoetkoming voor personen met een handicap. Daarnaast opent deze tegemoetkoming de toegang tot een aantal afgeleide rechten, zoals bijvoorbeeld het sociaal energietarief. De integratietegemoetkoming valt vaak geheel of gedeeltelijk weg wanneer personen met een handicap van een beroeps- naar een vervangingsinkomen gaan.    

“Hierdoor wordt de kloof om deel te nemen aan het maatschappelijk leven nog groter” 

Het gevolg is dat personen met een handicap bovenop het lagere inkomen, ook nog eens hun financiële tegemoetkoming en de afgeleide rechten zoals het sociaal energietarief en het kansentarief bij culturele activiteiten verliezen. “Voor velen is dat financieel onhaalbaar”, gaat Samyn verder. “Hierdoor wordt de kloof om deel te nemen aan het maatschappelijk leven nog groter.” 

“Als sociale volkspartij pleit het Vlaams Belang voor een warm beleid voor de kwetsbare Vlamingen”, concludeert Samyn. “Mensen met een beperking hebben ook recht op een menswaardig bestaan en een volwaardige toegang tot het maatschappelijke leven.”