Nieuws
donderdag, 01 jun 2023

Vivaldi overschat opbrengsten van minimumbelasting voor multinationals

Foto: wikimedia commons. Halfuur. Vivaldi overschat opbrengsten van minimumbelasting voor multinationals

Volgens het Rekenhof is de federale regering wellicht te voortvarend inzake de te verwachten opbrengsten van de minimumbelasting voor multinationals. “Het zou niet de eerste keer zijn dat Vivaldi misplaatst optimisme tentoonspreidt”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch, die hierover minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) recent nog waarschuwde en zal ondervragen. “Het financieel controleorgaan betwijfelt ten zeerste of de vooropgestelde ontvangst van 634 miljoen euro gehaald zal worden en gewaagt zelfs van een ‘inconsistente berekening’ door de FOD Financiën.”

De regering wil multinationals met een wereldwijde omzet van minimum 750 miljoen euro minstens 15 procent belastingen op hun winst doen betalen. Daarbij mikt Van Peteghem niet alleen op de Belgische moedervennootschappen die in het buitenland dochters hebben die geen 15 procent belastingen betalen. Hij wil ook een aanvullende belasting voor buitenlandse multinationals die in België laagbelaste dochters hebben.

“Het zou niet de eerste keer zijn dat Vivaldi misplaatst optimisme tentoonspreidt”

Het Rekenhof merkt nu op dat deze twee luiken niet op dezelfde wijze werden berekend. Voor de raming van de basisheffing baseerde Van Peteghem zich op de inkomens van het jaar 2018, terwijl hij voor de binnenlandse bijheffing een gemiddelde nam van de jaren 2016 tot 2019. “Voeg daar nog aan toe dat de gedragseffecten van multinationals en landen op een nieuwe belasting als deze minimumbelasting moeilijk in te schatten zijn, en we kunnen ervan uitgaan dat een bedrag van 634 euro in 2024 een droom van Van Peteghem zal blijven”, aldus Vermeersch. “En hij droomt zelfs nog verder, in 2025 wil hij met deze belasting 714 miljoen euro vangen en in 2026 748 miljoen.”

“De dromerijen van de Vivaldi-excellenties over deze belasting doen onwillekeurig terugdenken aan hun schromelijke zelfoverschatting waar het ging om de raming van de vliegtaks”, merkt Vermeersch tot slot op. “Die als milieumaatregel vermomde pestmaatregel moest de schatkist vorig jaar 30 miljoen euro opleveren, en dit jaar 40 miljoen. Uiteindelijk bracht die platte belastingverhoging maar liefst 10 miljoen euro minder op.”