Nieuws
donderdag, 14 sep 2023

Vivaldi toont geen enkel respect voor parlement

Foto: Vlaams Belang. Vivaldi toont geen enkel respect voor parlement

Het Vlaams Belang hekelt het gebrek aan respect van de Vivaldi-regering voor het parlement. Op donderdag 21 september vangt de Kamer van Volksvertegenwoordigers haar werkzaamheden weer aan, voor het laatste jaar van deze legislatuur”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. Maar door de afwezigheid van maar liefst zeven federale ministers dreigt dit een valste start te worden. Die grote afwezigheid is veelzeggend.”

Op de derde donderdag van september komt het federale parlement na het zomerreces voor het eerst weer bij elkaar. “Wanneer Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) het bij deze of een volgende gelegenheid nog eens over het belang van het parlement en de democratie heeft, zullen haar woorden bijzonder hol klinken en ronduit lachwekkend overkomen”, aldus Pas. “Maar liefst zeven van de twintig ministers en staatssecretarissen gaven nu al te kennen afwezig te zullen zijn voor de openingszitting.”

“De Croo legt liever geen verantwoording af tegenover het parlement”

“Een van de afwezigen is eerste minister Alexander De Croo (Open Vld), die liever naar New York vliegt voor een bijeenkomst van de VN dan in eigen land verantwoording voor zijn beleid te komen afleggen aan de volksvertegenwoordigers”, gaat Pas verder. Andere afwezigen zijn de ministers Pierre-Yves Dermagne (PS), Georges Gilkinet (Ecolo), Vincent Van Quickenborne (Open Vld), Tinne Van der Straeten (Groen) en Hadja Lahbib (MR), en staatssecretaris Caroline Gennez (Vooruit).

“Zowat een derde van de federale regering vindt het dus niet nodig om in het parlement op de vragen van de volksvertegenwoordigers te komen antwoorden”, besluit Pas. “Al kan ik dat van hen ergens wel begrijpen, want ook wanneer Vivaldi-excellenties de goedheid tonen om aanwezig te zijn, wordt er vaak niet of naast de kwestie op onze vragen geantwoord.”