Nieuws
woensdag, 11 mei 2022

Vlaams Belang agendeert motie belangenconflict tegen vaccinatieplicht

Het Vlaams Belang agendeert vandaag in het Vlaams Parlement een motie om een belangenconflict op te werpen tegen het federale wetsontwerp dat een vaccinatieplicht invoert voor gezondheidszorgbeoefenaars. “Deze wet zal ook zorgpersoneel treffen dat werkt in woonzorgcentra en andere voorzieningen die Vlaamse bevoegdheid zijn”, zegt hoofdindiener en Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. Er is al een enorm tekort aan personeel in de zorg en met dit wetsontwerp dreigt dit acute probleem alleen maar te verergeren.”

Het wetsontwerp betreffende de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 bepaalt dat de arbeidsovereenkomst van een gezondheidszorgbeoefenaar die de vaccinatie weigert van rechtswege beëindigd wordt zonder opzeggingstermijn of -vergoeding. Het toepassingsgebied van de vaccinatieplicht is zeer ruim en is niet alleen van toepassing op artsen maar ook op verpleegkundigen, zorgkundigen en paramedici.

“Zeker nu we met personeelstekorten zitten is een beroepsverbod op basis van vaccinatie onaanvaardbaar. Daarom dit belangenconflict”

“Ook het personeel van de Vlaamse voorzieningen dat niet gevaccineerd is of nieuwe boosterdosissen niet meer wil, zal - als het van de Vivaldi-coalitie afhangt - zonder pardon op straat worden gezet als de wet in werking treedt. Dat zou weliswaar pas gebeuren op een door de federale regering te bepalen datum, maar intussen hangt het beroepsverbod het niet-gevaccineerde zorgpersoneel wel als een zwaard van Damocles boven het hoofd”, waarschuwt Vlaams volksvertegenwoordiger en lid van de commissie Welzijn Immanuel De Reuse.

“Een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel is een eenzijdig door het federale niveau opgedrongen maatregel, die nochtans ook belangrijke gevolgen zal hebben voor het personeel in de Vlaamse zorginstellingen en voor het Vlaamse beleid inzake zorg en gezondheid”, zegt De Reuse. “Een recente bevraging in de sector toonde nog aan dat 8 op de 10 organisaties in de zorgsector met een kritiek personeelstekort kampt. Het is dan ook onverantwoord dat de federale wetgever nu een verplichte vaccinatie probeert op te dringen die tot het ontslag dreigt te leiden van honderden of zelfs duizenden personeelsleden.”

Het Vlaams Belang wijst er tot slot op dat er alvast in Vlaanderen geen democratisch draagvlak bestaat voor deze vaccinatieplicht en dat het wetsontwerp geen enkele garantie geeft dat Vlaanderen effectief geconsulteerd zal worden over de beslissing van de federale regering om het beroepsverbod voor niet-gevaccineerd zorgpersoneel effectief in werking te doen treden. Janssens hoopt dan ook op de steun van de andere partijen voor de motie. “Drie partijen hebben zich in het federaal parlement fors uitgesproken tegen een vaccinatieplicht in de zorg, waaronder mijn partij. Ik hoop dat tenminste de partijen die federaal oppositie voerden - N-VA en PVDA - nu consequent zijn en dit belangenconflict zullen steunen.