Persberichten
vrijdag, 18 sep 2020

Vlaams Belang als enige Vlaamse partij tegen nieuwe EU-belastingen

Bij de stemming in het Europees Parlement deze week over de invoering van nieuwe ‘eigen middelen van de EU’ was het Vlaams Belang de enige Vlaamse partij die tegen het voorstel stemde. Het bevestigt op alle vlakken het beeld van de Europese transferunie.”
 
De fundamentele hertekening van het inkomstensysteem van de EU leidt tot nieuwe Europese belastingen (het gaat om een plastictaks, digitale taks, CO2-taks, financiële transactietaks), die uiteindelijk zullen leiden tot hogere belastingen voor bedrijven en een grotere druk op burgers, zo klinkt het bij het Vlaams Belang.
 
Terwijl de Vivaldi-partijen en ook de N-VA oproepen tot ‘meer solidariteit’ in de EU, en de Vlamingen dus zullen verplichten om minstens 4 nieuwe Europese belastingen te betalen, besliste de Griekse regering vorig weekend nog om een belastingverlaging van 6,8 miljard euro door te voeren, onder meer door te snoeien in de sociale bijdragen van werknemers en werkgevers. Bovendien verhoogt Griekenland de werkloosheidsuitkeringen. In Spanje zet de regering dan weer de budgettaire riem wat losser tegenover de gemeenten die 3 miljard euro extra zullen mogen uitgeven om de impact van de coronacrisis te milderen.

Annemans (Vlaams Belang): “Onbegrijpelijk dat N-VA die zogezegd tegen meer EU-transfers zijn, dit heeft meegestemd”

“Geef ze eens ongelijk,” zegt delegatieleider Gerolf Annemans (Vlaams Belang). “Griekenland en Spanje zijn grote netto-ontvangers uit het nieuwe EU-coronaherstelfonds, terwijl Vlaanderen - zoals steeds - een grote nettobetaler is. Het bevestigt op alle vlakken het beeld van de Europese transferunie. Het is dan ook onbegrijpelijk dat N-VA, met Johan Van Overtveldt overigens in de cockpit van de budget-commissie, dit geheel heeft gesteund.”
 
In plaats van de lijst en de plafonds van de eigen middelen te verhogen, vindt de partij dat de EU beter haar buitensporige uitgaven op tal van beleidsdomeinen zou rationaliseren en nagaan of bepaalde fondsen niet efficiënter op nationaal niveau kunnen worden beheerd om ervoor te zorgen dat het subsidiariteitsbeginsel volledig wordt nageleefd. Het Vlaams Belang wijst er hierbij samen met de ID-groep op dat de lidstaten verantwoordelijk moeten blijven voor hun eigen belastingbeleid en benadrukt dat de bevoegdheid tot het heffen van belastingen de kern van de soevereiniteit van de lidstaten vormt.