Persberichten
vrijdag, 23 feb 2024

Vlaams Belang-amendement om majesteitsschennis te schrappen uit strafwetboek weggestemd

Foto: iStock. Vlaams Belang-amendement om majesteitsschennis te schrappen uit strafwetboek weggestemd

Het Vlaams Belang diende een amendement in om ‘majesteitsschennis’ uit het nieuwe Strafwetboek te halen. Het amendement werd weggestemd door de Vivaldi-meerderheid en de PVDA. “Het is onvoorstelbaar dat we dit tolereren in de 21e eeuw”, zo zegt Vlaams Belang-Kamerlid en justitiespecialist Marijke Dillen.  Dit was het moment om met dit archaïsch relict af te rekenen. Blijkbaar zijn de Vivaldi-partijen én PVDA van oordeel dat de koninklijke familie bepaalde rechten moet hebben die gewone burgers niet hebben.”

Koning Filip of leden van het Belgische koningshuis beledigt, riskeert daarvoor een straf. Naar aanleiding van de bespreking en stemming van het nieuwe Strafwetboek diende het Vlaams Belang een amendement in om die zogenaamde ‘majesteitsschennis’ uit dat wetboek te halen. “Ook het Grondwettelijk Hof stelt ondubbelzinnig dat een verbod op majesteitsschennis in strijd is met de vrijheid van meningsuiting en met de Grondwet, en dat een ruimere bescherming van de Koning dan die van andere burgers niet beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte”, zo verklaart Dillen haar amendement. “Een bescherming uit hoofde van een erfelijke titel is niet meer van deze tijd.”

“PVDA is van oordeel dat de koninklijke familie bijzondere rechten moet krijgen”

“De linkse partijen met PVDA op kop beweren op te komen voor de gewone man, maar vinden wel dat de koninklijke familie privileges moet hebben”, besluit Dillen. “Wanneer wij voorstellen om met deze klassenjustitie komaf te maken, stemmen ze uitdrukkelijk tegen. Blijkbaar zijn ze van oordeel dat de koninklijke familie wel bijzondere juridische rechten moet krijgen die de gewone burger niet heeft.”