Nieuws
vrijdag, 11 jun 2021

Vlaams Belang begrijpt niet waarom Brusselse regering blijft talmen in hoofddoekenkwestie MIVB

De politieke impasse rond de hoofdoekenkwestie bij de MIVB houdt de Brusselse regering in een stevige greep. Gisteren was er overleg op het niveau van de partijvoorzitters. Vandaag probeerde de grootste oppositiepartij MR het debat naar het parlement te brengen door de dringende behandeling en de stemming te vragen van een voorstel van ordonnantie die de absolute neutraliteit van de Brusselse overheidsdiensten wil garanderen. Brussels fractievoorzitter van Vlaams Belang, Dominiek Lootens-Stael stelt zich de vraag “waarom de regering zo lang moet discussiëren over een beroep tegen dit ongefundeerde vonnis dat de MIVB, tegen de uitspraken van hogere rechtbanken in, onterecht veroordeelt voor discriminatie.”

Het voorstel van ordonnantie van de MR werd uiteindelijk niet tijdens de plenaire zitting van vandaag besproken, maar voor advies naar de Raad van State gestuurd en komt dus later in de bevoegde commissie aan bod. De poging van de oppositie om hiermee de regeringspartijen onder druk te zetten, werd hierdoor verijdeld. De meerderheid koopt zich hiermee tijd om zich los te wrikken uit de politieke knoop.

De discussie of en in welke mate hoofddoeken moeten kunnen of net niet, moet volgens waarnemers los gezien worden van de vraag of de regering de MIVB beroep laat aantekenen tegen het vonnis. De directie wil op uitdrukkelijk advies van haar juridisch raadgever immers haar rechten vrijwaren en tegen de veroordeling voor discriminatie in beroep kunnen gaan. Maar de vertegenwoordigers van Ecolo, Groen en PS binnen de raad van bestuur stemden tegen en brachten de regering zo in moeilijke papieren.

MIVB-hoofddoekenaffaire: “Absolute neutraliteit overheidspersoneel blijven verdedigen”

Sindsdien is de regering van minister-president Vervoort verdeeld. Ze heeft nog een tiental dagen om de kwestie te ontmijnen. Indien geen beroep wordt aangetekend dreigt DéFI de regering te verlaten. Maar het opbod aan linkse kant om de islamitische kiezer ter wille te zijn en hoofdoeken toch toe te laten, blijft de regering verlammen.

Voor Lootens-Stael is dat onbegrijpelijk: “De vraag of de MIVB beroep moet aantekenen tegen deze onterechte veroordeling voor discriminatie staat eigenlijk los van de vraag of en waar hoofdoeken moeten kunnen”, klinkt het. “Het vonnis van de arbeidsrechtbank is in strijd met eerdere uitspraken van hoger rechtbanken. Het is onbegrijpelijk dat de regering zo lang moet discussiëren over een beroep tegen dit onhoudbaar vonnis dat de MIVB onterecht veroordeelt voor discriminatie”.

De partij wilde deze vraag naar voor brengen tijdens het vragenuurtje in het parlement deze middag maar dat werd geweigerd. “Men doet er alles aan om het debat te fnuiken, maar voor maandag in de commissie ligt er van mij reeds een nieuwe vraag klaar!”, zegt Lootens-Stael. “Het Vlaams Belang blijft als enige Vlaamse partij de absolute neutraliteit van het personeel in overheidsdienst en dus een verbod op het dragen van een islamitische hoofddoek, verdedigen - ook voor publieke functies weg van een loket.”