Persberichten
dinsdag, 20 jun 2023

Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen Europese natuurherstelwet en hekelt bochtenwerk Demir

Het Vlaams Belang kant zich fors tegen de groenlinkse” natuurherstelwet die de Raad van de Europese Unie vandaag goedkeurde. Ook verschillende lidstaten tekenden vandaag verzet aan, omdat ze vrezen voor de gevolgen ervan. Hoewel er binnen België geen eensgezind standpunt kon worden bereikt, liet Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) zich voor de vergadering ontvallen voorstander te zijn van deze wet. “De N-VA beweert bij hoog en bij laag dat de ingrijpende stikstofmaatregelen nodig waren om ons in regel te stellen met EU-wetgeving”, zegt Vlaams Parlementslid Leo Pieters (Vlaams Belang). “Maar de partij wil op het Europese niveau dan wel vóór deze nieuwe wetgeving stemmen die een nog groter gevaar kan vormen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van onze landbouw en onze ondernemingen.”

België werd vandaag vertegenwoordigd door minister Demir op de Raad in Luxemburg, maar kon geen standpunt vertolken omdat er geen compromis kon worden bereikt tussen de deelstaten en de federale regering over de natuurherstelwet. N-VA die zich eerst tegen de wet kantte, veranderde daarover na aanpassingen aan de tekst van mening. De andere Vlaamse meerderheidspartijen blijven zich echter verzetten tegen de wet. Lidstaten Finland, Polen, Nederland, Italië en Zweden lieten weten de tekst niet te zullen steunen. Nederland verzet zich omdat het vreest voor een herhaling van de stikstofcrisis. Een argument dat ook wordt gedeeld door het Vlaams Belang.

Het Vlaams Belang neemt het vooral de N-VA kwalijk dat ze zich plots voorstander toont van de wetgeving. “Het is net de partij van Demir die constant met het vingertje naar Europa wijst”, vervolgt Pieters. “Verregaande stikstofmaatregelen die onze landbouw bedreigen, praat de N-VA goed door te doen alsof het niet de beslissing van de Vlaamse regering is, maar die van de EU. De gretigheid waarmee minister Demir nu de Europese natuurherstelwet verdedigt, toont aan dat ze ook op Europees niveau niks liever wil.”

“De afweging tussen de belangen van de Vlaamse landbouw, economie en natuur moet op Vlaams niveau gemaakt worden, niet door de Europese Unie”

“Deze natuurherstelwet zal door het opgenomen verslechteringsverbod de ondernemingsruimte van onze landbouw en bedrijven nog verder beperken”, zegt Pieters. “Een rationele afweging van belangen op maat van ieder land wordt eenvoudigweg onmogelijk gemaakt. De groenlinkse agenda van de Europese Commissie wordt er doorgeramd, tegen de wil van verschillende lidstaten in.” 

Volgens het Vlaams Belang is het in de eerste plaats niet aan de Europese Unie om natuurbescherming in regelgeving te gieten. “De situatie waarin Vlaanderen verkeert is uniek, net zoals de situatie waarin alle andere Europese regio’s verkeren”, besluit Pieters. “De afweging tussen de belangen van de Vlaamse landbouw, economie en natuur moet op Vlaams niveau gemaakt worden, niet door de Europese Unie”