Nieuws
donderdag, 14 jan 2021

Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen inhumaan abortusvoorstel

Het Vlaams Belang stelt bij de linkse partijen een groeiend ongeduld vast om hun extremistisch abortusvoorstel doorgedrukt te krijgen. Recent eisten PVDA en DéFI van de PS een deadline en een plan van aanpak. “Het inhumane abortusvoorstel verdween voor maanden in de koelkast na verzet van onder meer onze partij”, zegt Kamerlid Marijke Dillen (Vlaams Belang). “We laten ons nu niet afleiden door het ongeduld en zullen alle democratische middelen blijven inzetten tegen dit voorstel.”

Concreet wil het wetsvoorstel de termijn waarbinnen een vrouw een abortus kan laten uitvoeren, optrekken van 12 naar 18 weken. “Dan is de baby al druk bezig zijn armen en benen te buigen en staan zelfs de oren al in de juiste stand op het hoofd”, aldus Dillen. “En de bedenktijd voor de vrouw over deze bijzonder ingrijpende beslissing wordt van zes naar nauwelijks twee dagen gebracht.” Voor het Vlaams Belang is het ook onbegrijpelijk in het abortusvoorstel dat een arts die zelfs die extreem soepele regels naast zich neerlegt niet vervolgd zal worden, maar wel de man die het als aanstaande vader waagde zijn partner tot andere gedachten te willen brengen.”

“Dit links-extremistisch abortusvoorstel is niet alleen een aanval op de vrouwenrechten, maar op het menselijk leven en eigenlijk op de beschaving”

Naast een timing, een deadline zelfs, en een plan van aanpak, eisen PVDA en DéFI ook garanties voor de onafhankelijkheid van de experten die deel gaan uitmaken van een wetenschappelijk comité dat de evaluatie zal uitvoeren. “Dat comité werd door CD&V in het regeerakkoord gezet”, vult fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang) aan. “Maar ze hebben zich als kerstekinderen in de doeken laten doen. CD&V kan nu niet eens meer uit de regering stappen, want dan zal er wel heel snel een consensus zijn tussen de resterende regeringspartijen om die onmenselijke versoepeling van de abortuswet door te voeren.”

“Vorig jaar heeft onze fractie amendementen ingediend, en hebben we een motie van links voor een versnelde behandeling van het abortusvoorstel in de plenaire vergadering van de Kamer kunnen wegstemmen”, besluit Dillen. “Het voorstel wordt in commissie behandeld en we zullen het er blijven bekampen, met of zonder die deadline of dat plan van aanpak. Ik hoop dit te kunnen doen met CD&V aan onze zijde, al weet je met hen natuurlijk nooit.”