Nieuws
dinsdag, 21 dec 2021

Vlaams Belang bouwt aan Europese coalitie tegen massamigratie

Europees Parlementslid Tom Vandendriessche stelde samen met acht partners en collega-Europarlementsleden een brochure samen over de gevolgen van de massamigratie voor de Europese Unie. “Migratie is immers terug van nooit weggeweest. Ondanks de coronacrisis kwam de problematiek opnieuw als een paal boven water te staan”, meent Vandendriessche. In november onthulde een noodkreet van de Brusselse regering aan het federale niveau nog dat er maar liefst 100.000 illegale migranten in onze hoofdstad zouden verblijven. Ook de piekende asielaanvragen in België liegen er niet om: het probleem dijt uit en moet dringend worden aangepakt. “Die aanpak kan niet zonder partners.”

Vermits we de Europese binnengrenzen hebben afgeschaft, worden de buitengrenzen bewaakt door andere EU-lidstaten. Landen zoals Spanje, Italië, Griekenland, Hongarije en recent ook Polen ondervinden hoe het is om aan de grens van de Europese Unie te liggen. Regelmatig worden zij geconfronteerd met losgeslagen immigrantenstromen uit Afrika en het Midden-Oosten. Deze immigratiestromen blijven enkel aandikken omdat het opengrenzenbeleid in Europa blijft vigeren. Het Wir schaffen das-beleid uit 2015 van Angela Merkel was het startschot van een niet aflatende immigratiecrisis in Europa. De humanitaire en sociaaleconomische gevolgen van een dergelijk beleid zijn niet te overzien.

“Zolang de EU, en dus ook België, niet aangeven dat er geen plaats is voor illegale immigranten, zal het aanzuigeffect en de massamigratie onverminderd voortduren”

“Zolang de EU, maar ook landen zoals België, niet duidelijk te kennen geven dat er geen plaats is voor illegale immigranten, zal het aanzuigeffect onverminderd voortduren”, vreest Vandendriessche. Onlangs nog toonde onder meer Polen dat een ander migratiebeleid wel degelijk mogelijk is. In weerwil van de EU, die vooral stilzwijgend toekijkt hoe Europa overspoeld wordt door illegale immigranten, beschermde Polen de Europese buitengrens. Polen vervulde daarmee niet meer dan haar plicht uit hoofde van het Schengenverdrag. “Bovendien werkte de resolute aanpak, want de illegale immigranten beseften al snel dat een oversteek onmogelijk was.” Polen werd er echter niet voor beloond, integendeel: de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wilde niet weten van enige Europese financiering “van prikkeldraad en muren”.

“De grenzen beveiligen en de massa-immigratie stoppen is dus perfect mogelijk”, besluit Vandendriessche. “Het is louter een kwestie van politieke wil, politieke wil die de Europese elites niet aan de dag willen leggen. Het Vlaams Belang en haar Europese bondgenoten tonen echter aan dat er een werkbaar alternatief bestaat voor het opengrenzenbeleid.” In de brochure - die hier te downloaden of hier fysiek te bestellen is - stellen negen leden van het Europees Parlement uit acht verschillende lidstaten van de EU en van twee verschillende fracties de wantoestanden van het migratie- en asielbeleid aan de kaak.