Nieuws
donderdag, 06 mei 2021

Vlaams Belang Brussel: praktijktesten huurmarkt geen oplossing voor echte problemen huurders

De Brusselse Hoofstedelijke regering wil de mogelijkheden om praktijktesten tegen vermeende discriminatie door verhuurders verruimen. Volgens het Vlaams Belang gaat “acteurs afsturen op verhuurders echter meer dan een brug te ver”, klinkt het. “Het echte probleem is de krapte op de huurmarkt door de te grote bevolkingstoeloop in Brussel.” 

Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS) wil verhuurders laten controleren zonder voorafgaande klacht van een huurder. Ze wil daarom de huidige wetgeving aanpassen en het mogelijk maken om al een praktijktest uit te voeren zonder voorafgaande klacht en zonder aanwijzingen over ernstige discriminatie. De voorwaarden voor zulke tests die nu geldig zijn, hebben er toe geleid dat slechts een drietal van dergelijke testen hebben plaatsgevonden. De staatssecretaris wil het aantal testen sterk opvoeren en heeft daarvoor al twee extra inspecteurs laten aanwerven bij de Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI). Een derde aanwerving is lopende. 

De inspectiedienst zal ook samenwerken met externen en acteurs, zodat ze voldoende profielen hebben om de testen te laten doorgaan. “Er is bijvoorbeeld niet altijd een zwangere vrouw of slechtziend persoon aan het werk bij de inspectiedienst om dat zelf te doen”, aldus Ben Hamou. 

Lootens-Stael: Problemen van huurders Brussel niet opgelost door acteurs op verhuurders af te sturen” 

“In een vrije samenleving primeert nog steeds het recht op eigendom en op de vrijheid van keuze”, benadrukt Brussels fractievoorzitter voor Vlaams Belang, Dominiek Lootens-Stael. Acteurs op verhuurders afsturen om te zien of ze al of niet over de schreef gaan, ondermijnt het onderling vertrouwen dat toch belangrijk is tussen huurder en verhuurder. Het gewest rond onze hoofdstad kaapt hiermee opnieuw een betreurenswaardige primeur in dit land weg.” 

Partijvoorzitter in Brussel en senator Bob De Brabandere voegt er aan toe dat de echte problemen zich situeren bij de krapte op de huizenmarkt. Onder meer door de grote bevolkingstoeloop van de laatste jaren, huisjesmelkers die daarvan profiteren en veel leegstand en verkrotting is er een nijpend tekort aan betaalbare en veilige woningen, klinkt het scherp. De recente branden waarbij verschillende slachtoffers vielen in woningen die tot meergezinswoningen van lage kwaliteit werden verbouwd, zijn daarvan een sprekend en triest voorbeeld. In plaats van de jacht op gewone verhuurders te openen, zou de overheid beter in eigen boezem kijken. Zo beloofde de PS 15 jaar geleden reeds een sterke inhaaloperatie in het bouwen van sociale woningen. Brussel wacht er nog steeds op.