Nieuws
vrijdag, 18 jun 2021

Vlaams Belang Brussel tevreden met meer aandacht voor taal op VGC-speelpleinen

Het Vlaams Belang juicht een nieuw initiatief dat de taalontwikkeling van de kinderen in de Vlaamse speelpleinwerking in Brussel zal bevorderen, toe. Het betreft het project ‘Hier Spelen we met Taal’ uitgewerkt door het onderwijscentrum Brussel en de speelpleinen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) met de steun van de Vlaamse overheid. Dominiek Lootens-Stael, fractievoorzitter Vlaams Belang in Brussel, vindt dit een positieve ontwikkeling, maar had in de plenaire vergadering van de Raad van de VGC nog wat vragen bij de communicatie hierover. 

De maatregel wordt vanaf deze zomer uitgerold op de speelpleinen van de VGC. Dit project wil de nadruk nog meer leggen op taal tijdens de vakantie en stimuleert het taalgebruik op de speelpleinen én thuis. Voor een paar duizend kinderen die Nederlandstalig onderwijs volgen, maar in eigen omgeving soms onvoldoende Nederlands gebruiken - zeker tijdens de vakantie - zal hun kennis zo niet verwateren”, vindt het Vlaams Belang. Tot voor kort was het een bewuste politiek van de VGC om spelen boven taal te plaatsen”, zei Lootens-Stael. Nu wordt de realiteit echter erkend en actie ondernomen. Het actief taalgebruik tijdens het spel versterken is dan ook vanzelfsprekend. Toch kan communicatie in een meertalige omgeving moeilijk zijn, daarom moet het monitoren ondersteund worden om taalgebruik te bevorderen op een speelse manier.” 

“Gebruik van het Nederlands altijd en overal op de eerste plaats” 

Het Vlaams Belang stelde echter toch vragen aan de voorzitter van de VGC, Elke Van den Brandt (Groen). Van den Brandt had in een persartikel immers een boodschap laten optekenen die een diffuus beeld geeft van het taalbeleid van de VGC waarin ze onder meer stelt dat “in Brussel meer dan honderd verschillende talen worden gesproken” en dat “de VGC voluit meewerkt aan Brussel als een meertalige stad”. “Gaat de VGC nu alle talen stimuleren en wordt het Nederlands één van de vele minderheidstalen of komt men open en volwassen naar buiten als voortrekker van het Nederlands?”, vroeg Lootens-Stael. “Bij de VGC staat de N letterlijk in het banier geschreven, dus het gebruik van het Nederlands staat toch altijd op de eerste plaats?”

Daarop stelde Van den Brandt dat de voertaal op de speelpleinen duidelijk het Nederlands is en zei ze nog dat de maatregel er was gekomen op vraag van de scholen en de ouders die dus vragende partij zijn voor vrijetijdsinitiatieven die de taalontwikkeling voor het Nederlands ondersteunen. “Ik ben blij dat de koers van de VGC op dit vlak gecorrigeerd is. Brusselse leerkrachten verdienen ook in september kinderen in de klas die het Nederlands blijvend hebben gebruikt en ontwikkeld”, besluit Lootens-Stael. “Bovendien ben ik blij dat monitoren ook worden gestimuleerd voor een opleiding als leerkracht.Verder pleitte Lootens-Stael om jongeren aan te spreken uit het Nederlandstalig jeugdwerk en hun ervaring actief in te zetten.