Nieuws
donderdag, 20 okt 2022

Vlaams Belang: “Brusselse beleidsverklaring zonder visie”

“De Brusselse regering voert geen beleid, maar strooit kwistig met geld dat het niet heeft, de voorziene besparingen in de Brusselse begroting staan niet in verhouding tot de verhoogde uitgaven en schieten hun doel voorbij”, is het oordeel van fractievoorzitter voor Vlaams Belang, Dominiek Lootens-Stael over de jaarlijkse beleidsverklaring van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). “De middenklasse en bedrijven verlaten Brussel, armoede wordt geïmporteerd, het recept voor een financieel fiasco. Ik geloof niet in een Brusselse begroting in evenwicht in 2024 met dit beleid.”

“De beleidsverklaring van Vervoort was er opnieuw één zonder inspiratie en visie” stelt Lootens-Stael vast. “Decennialang verkeerd beleid wordt nog steeds niet rechtgetrokken, daarom acht ik een begrotingsevenwicht in 2024 ongeloofwaardig. Energiesteun voor burgers en bedrijven is goed, maar er is amper nog beleidsruimte. De echte problemen, zoals de dure energiemarkt en het het beperkte aanbod door te rigide wetgeving die wanbetalers beschermt, worden niet aangepakt.”

“Het dogmatisch groene denken heeft de overhand genomen”, benadrukt de Vlaams Belang fractievoorzitter. “Het plan GoodMove is daarvan het beste voorbeeld. Het wordt ingevoerd zonder overleg, er zijn geen alternatieven zoals een performant, veilig en net openbaar vervoer of voldoende randparkings met goede overstapmogelijkheden. Brussel dreigt hiermee de stilstand nog te vergroten en de werkende bevolking nog sneller de stad uit te jagen.”

Lootens-Stael stelt ook alternatieven voor: “In de eerste plaats besparen op het systeem. De kabinetten, administratie en agentschappen zijn te veel tewerkstellingsmachines geworden met een ondermaatse dienstverlening. Maar ook is de Brusselse regering kampioen in het uitgeven van geld voor bevoegdheden die niet de hare zijn. Ik denk dan aan de aankoop voor een gebouw om illegalen te huisvesten of de financiering van een nationaal hockeystadion. En ook het kwistig subsidiebeleid moet op de schop. Ik vraag dringend een subsidieregister zoals de Vlaamse overheid recent heeft ingevoerd.”