Persberichten
donderdag, 13 jul 2023

Vlaams Belang dient Europese resolutie in om positieve discriminatie te verbieden

Het Vlaams Belang dient samen met een groep andere Europese Parlementsleden een voorstel van resolutie in om positieve discriminatie in Europa te verbieden. “We zijn verheugd om samen met partners over de fractiegrenzen heen een initiatief te lanceren tegen deze discriminerende praktijken”, zegt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang).

Onlangs besloot het Amerikaanse Hooggerechtshof dat universiteiten nieuwe studenten niet langer mogen selecteren op basis van ras. Dat is ongrondwettelijk, zo oordeelden de rechters. “Dergelijke uitwassen van het woke-denken zijn schering en inslag in de Verenigde Staten, waar woke werkelijk een plaag is”, zegt Vandendriessche. “De bedoeling was om het aandeel Afro-Amerikaanse studenten te vergroten. Dat een doel op zich noemen, is racistisch tegenover alle andere etniciteiten in de VS. De beslissing van het Hooggerechtshof onthaalden we dan ook positief. Positieve discriminatie druist in tegen de boodschap van Martin Luther King, die pleitte er net voor om beoordeeld te worden op je karakter, niet op je huidskleur of afkomst.”

“De roep om een einde te maken aan positieve discriminatie wordt breed gedragen in verschillende lidstaten.”

Vandendriessche inspireert zich op de beslissing van het Hooggerechtshof. “Het kan niet dat een overheid een aanwervingsbeleid voert dat stoelt op intersectionaliteit en identiteitspolitiek”, zegt hij. Voor het Vlaams Belang is elke vorm van positieve discriminatie of affirmative action een schending van de mensenrechten. “Ook in Europa”, beklemtoont het Europees Parlementslid. “Wij zien geen minderheden, maar kijken naar de gelijke rechten tussen burgers die verenigd zijn in een volksgemeenschap. Het kan dus niet dat de overheid een aanwervingsbeleid aanhoudt dat een onderscheid op basis van etniciteit maakt. Positieve discriminatie op basis van geslacht, etnische afkomst, seksuele oriëntatie of dergelijke is eenvoudigweg discriminatie en denigrerend ten opzichte van de mensen die erdoor getroffen worden.”

De resolutie noemt positieve discriminatie een vorm van ongeoorloofde discriminatie en roept de EU-lidstaten op het expliciet te verbieden. “We doen die oproep samen met onze partners uit de fractie Identiteit en Democratie (ID), maar ook met verkozenen uit de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECH) en onafhankelijke parlementsleden”, besluit Vandendriessche. “De roep om een einde te maken aan positieve discriminatie wordt breed gedragen in verschillende lidstaten.”