Nieuws
dinsdag, 26 apr 2022

Vlaams Belang dient tuchtklacht in bij VlaReg wegens schorsen districtsraad Borgerhout omwille van ramadan

Het Vlaams Belang is niet te spreken over “de flagrante overtreding” in Borgerhout van de regels van de Vlaamse overheid die gemeenteraden reguleren. De districtsraad werd namelijk tegen de expliciete wensen van de raadsleden bijna een half uur opgeschort onder het mom van ‘stemmentelling’, maar viel ‘toevallig’ samen met zonsondergang: het moment waarop moslims opnieuw kunnen eten tijdens de ramadan. “Deze flagrante schending van de scheiding tussen moskee en staat, die de facto neerkomt op de islamisering van ons politieke bestel, kan absoluut niet door de beugel”, aldus Antwerps fractieleider en Vlaams volksvertegenwoordiger Sam van Rooy.

Gisterenavond werd de districtsraad van Borgerhout minstens 25 minuten geschorst wegens de ramadan (vanaf zonsondergang mag er immers weer worden gegeten). Districtsraadslid en vervangend voorzitter Luc Moerkerke (Groen) had aan het begin van de zitting immers een tien minuten durende schorsing voor de ramadan aangekondigd en ter stemming voorgelegd, maar dit werd verworpen.

Het Vlaams Belang en N-VA stemden tegen, maar de raadsvoorzitter schorste vervolgens tóch de zitting wegens de ramadan, maar dan onder het mom van ‘het tellen van stemmen’. “Dat was duidelijk een drogreden, aangezien het tellen van ocharme 25 stemmen zeker geen 25 minuten duurt”, zo duidt van Rooy. “En de wel heel erg lange schorsing viel samen met de zonsondergang, dus met het ogenblik waarop het ramadanvasten mag worden doorbroken. Een grote minderheid van de Borgerhoutse districtsraad (ongeveer een derde) en het college is moslim.”

“Het schorsen van de districtsraad is een zoveelste voorbeeld van islamisering en de erosie van onze democratie en waarden en normen”

Van Rooy keurt de gang van zaken stellig af en dient hierover dan ook een tuchtklacht in bij de Vlaamse Regering. Ondertussen kondigt hij aan om hierover Vlaams minister van Inburgering en Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) op de rooster te zullen leggen in het Vlaams Parlement.

“Deze districtsvoorzitter Luc Moerkerke (Groen) gedraagt zich als een ‘dhimmi’ en bondgenoot van de islamisering van onze samenleving”, vervolgt van Rooy. “Hij veegde zijn voeten aan een van dé fundamenten van onze vrije samenleving en democratische rechtsstaat, namelijk de scheiding van kerk en staat, en moet dus worden gesanctioneerd, wat ons betreft met afzetting.”

“Dat een meerderheid van de districtsraad instemde met het doorbreken van de scheiding van kerk en staat voor een islamitische traditie, kan alleen maar zéér zorgwekkend worden genoemd”, besluit van Rooy. “Het toont aan dat onze cultuur, onze waarden en normen, en onze democratische fundamenten, worden bedreigd door het multiculturalisme en de massamigratie, en niet veilig zijn in de handen van (extreem)linkse en traditionele partijen, die op de allereerste plaats hun - in dit geval islamitische - kiesvee willen dienen.”