Nieuws
donderdag, 24 feb 2022

Vlaams Belang dient voorstel in om CST “nu en definitief” af te schaffen

Het Vlaams Belang agendeert vandaag in het Vlaams Parlement met spoed een voorstel om het Covid Safe Ticket ”onmiddellijk en definitief” af te schaffen. Volgende week vrijdag komt het Overlegcomité immers opnieuw samen om te beslissen over het lot van het CST. De plenaire zitting van vandaag is de laatste voor dat Overlegcomité. “Het Vlaams Belang wil dat het Vlaams Parlement een resolutie goedkeurt die de Vlaamse Regering de opdracht geeft op het Overlegcomité het standpunt in te nemen dat het CST onmiddellijk en definitief moet worden afgeschaft”, aldus hoofdindiener van het voorstel Filip Brusselmans.

Op vrijdag 4 maart komt het Overlegcomité opnieuw samen om te beslissen over de coronamaatregelen. Een van de thema’s die op de agenda staan is het lot van het CST. Als overgeschakeld zou worden naar ‘code geel’ van de coronabarometer zou dat betekenen dat het ticket tijdelijk niet meer zou toegepast worden, maar daarom niet definitief afgeschaft. Ondertussen stelt de federale minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke verder dat hij er voorstander van is om het CST in de toekomst nog verder te gebruiken als instrument. Ook Viroloog Steven van Gucht suggereerde al om het CST opnieuw in te zetten in de winter wanneer zelfs bij de griep. Het Vlaams Belang wil hier niet van weten en wil het CST meteen en permanent naar de prullenmand verwezen zien.

“Het Vlaams Parlement moet de Vlaamse Overlegcomité en de Vlaamse regering een duidelijke opdracht geven om het CST af te schaffen”

Voor het Vlaams Belang moet het CST dus definitief opgeborgen worden. Een hoorzitting met experten in het Vlaams Parlement toonde immers aan dat er allerminst een wetenschappelijke consensus is over het nut van het CSTHet zou zelfs een vals gevoel van veiligheid geven. “Bovendien is inmiddels wel bewezen dat het totaal gefaald heeft als instrument om de vaccinatiegraad te verhogen. Na vier maanden toepassing van het CST in Vlaanderen is die met amper 1,16 procent gestegen. De vrijheidsbeperkingen en de bedenkelijke verplichting voor burgers om elkaar te controleren, kunnen dus op geen enkele manier verantwoord worden”, argumenteert Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens.

Het Vlaams Belang gaf al eerder aan te betreuren dat, ondanks dat de bevoegdheid over de inzet van het CST in onder meer de horeca geheel bij het Vlaamse niveau ligt, CD&V, Open Vld en N-VA en de linkse oppositiepartijen Vooruit en Groen er alsnog voor hebben gekozen de afschaffing te laten afhangen van een beslissing van het Overlegcomité. “Uit allerlei mediaverklaringen blijkt dat er in het Vlaams Parlement een duidelijke meerderheid is die het CST meteen wil afschaffen. De Vlaamse Regering en het Overlegcomité kunnen daar niet meer omheen. Wij hopen dat het Vlaams Parlement met de goedkeuring van onze resolutie een duidelijk mandaat wil geven, namelijk: dat het CST onmiddellijk en definitief moet worden afgeschaft”, zo besluit Brusselmans.