Nieuws
vrijdag, 17 jun 2022

Vlaams Belang drijft druk op aan Brussels Parlement voor verbod op onverdoofd slachten

Het Vlaams Belang heeft een korte en stille actie gevoerd vrijdagochtend aan het Brussels Parlement. Daar vindt vandaag een stemming plaats tijdens de plenaire vergadering over een verbod op onverdoofd slachten. De hele zaak is echter precair, omdat eerder in de commissie het voorstel werd weggestemd. Dit omdat tal van partijen zoals Vooruit, Ecolo en de PS afwijken van de nationale lijn onder electorale druk van hun islamitische achterban. “Voor ons moeten echter de principes primeren, niet electoraal opportunisme. Dierenleed moet vermeden worden waar het kan, punt aan de lijn.”

Rond negen uur ‘s ochtends hield het Vlaams Belang een stille protestactie aan het Brussels Parlement, bij opening van de plenaire vergadering. De manifestanten scandeerden geen slogans of leuzes, maar hielden louter een spandoek op met de boodschap: ‘stop onverdoofd slachten’. De partij wil daarmee dat het consensusvoorstel dat op de tafel ligt tegen onverdoofd slachten gestemd wordt. Omwille van de electorale druk en grootschalige islamisering is het Brusselse gewest de laatste deelstaat in dit land waar slacht nog onverdoofd kan, en ook nu is de uitkomst onzeker.

“Met de dieren, tegen de beesten!”

“Niettegenstaande sommigen zoals Brussels Parlementslid Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) geloven dat Allah het niet zou toestaan dat schapen en andere dieren pijn zouden lijden als men ze halal de keel oversnijdt, zijn de experten er wel over eens dat onverdoofd geslachte dieren nog vele minuten pijn lijden”, duidt fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Dominiek Lootens-Stael. “Het is logisch dat in een beschaafd land dierenleed tot een absoluut minimum wordt herleid. Dit ordonnantievoorstel is een stap in die juiste richting.”

“Ons protest doen we sereen en in stilte”, vervolgt en besluit Lootens-Stael. “Niet alleen omdat de materie zelf en dieren onze respect verdienen, maar ook omdat we het voorstel zelf niet in gedrang willen brengen. Vele jaren heeft men met allerlei opzettelijke manoeuvres en belemmeringen dit thema uit de weg gegaan, nu zou men nog durven beweren - zoals DéFI al suggereerde - dat men tegen een gebod op verdoofd slachten is, omdat wij er te hard voor zijn. Dat gunnen we onze tegenstanders niet, en belangrijker: dat willen we niet voor het dierenwelzijn. Nu, meer dan ooit zijn we met de dieren, tegen de beesten!”