Nieuws
donderdag, 31 aug 2023

Vlaams Belang dringt aan op permanente btw-verlaging voor het heropbouwen en energiezuinig maken van woningen

Met het oog op het ondersteunen van betaalbare woningen, legt het Vlaams Belang de nadruk op de noodzaak van een permanente verlaagde btw van 6 procent op afbraak en herbouw enerzijds en zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen anderzijds. “Deze tijdelijke btw-verlagingen hebben hun nut bewezen”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “Het is van cruciaal belang om deze permanent te maken. Enkel zo kunnen we woningen betaalbaar en energiezuinig houden voor onze burgers.” 

Momenteel kunnen woningen onder specifieke voorwaarden gerenoveerd worden tegen het voordelige tarief van 6 procent. Om hier aanspraak op te maken, moeten er verschillende voorwaarden in acht worden genomen. Zo moet de woning ouder dan tien jaar zijn en gebruikt worden als privéwoning. Bovendien moeten de uitgevoerde werken rechtstreeks aan de eindgebruiker worden gefactureerd. Wat betreft sloop en heropbouw gelden er nog afzonderlijke regels. Zo moeten afbraak en nieuwbouw in één handeling plaatsvinden voor hoofdzakelijk privéwoningen. Die moeten gedurende vijf jaar de enige en eigen woning van de bouwheer of koper zijn en mogen een bewoonbare oppervlakte van maximaal 200 m² hebben. Deze laatste (tijdelijke) regeling werd ingevoerd op 1 januari 2021. Daarvoor was dit tarief enkel geldig voor de afbraak en wederopbouw in bepaalde steden in België. Deze regeling loopt echter af aan het einde van dit jaar.

Gunstige tarieven permanent maken

"Tijdelijke btw-verlagingen, zoals de recente verlaging van 21 procent naar 6 procent voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers op woningen jonger dan 10 jaar, zijn positieve stappen en hebben hun nut bewezen”, benadrukt Vermeersch. “Maar het is van cruciaal belang om deze gunstige tarieven permanent te maken om betaalbare woningrenovaties te bevorderen.”

Het Vlaams Belang zet zich in voor het behoud van voordelige btw-regelingen na het verstrijken van de tijdelijke periode. "We dringen erop aan om zowel de btw-verlaging op afbraak en heropbouw als de tijdelijke btw-verlaging op zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen permanent te maken na 2023”, besluit Vermeersch. “Dit is van groot belang om woningrenovaties betaalbaar te houden voor onze burgers.”