Nieuws
vrijdag, 15 jan 2021

Vlaams Belang dringt bij minister Weyts aan om straffen voor dierenmishandeling te verhogen: “Nu initiatieven nemen!”

Met 6 maanden gevangenisstraf of een lage geldboete liggen de strafmaten voor ernstige dierenmishandeling te laag, vindt het Vlaams Belang. Vlaams Parlementslid Els Sterckx (Vlaams Belang) vroeg daarom voorbije woensdag in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) om de strafmaten op te trekken. Die onderschreef de te lage strafmaten, maar plant zelf op korte termijn geen initiatieven. “Hij gaf wel de opdracht om voorstellen uit te werken in de Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn, maar een termijn wanneer die codex zal worden ingevoerd krijgen we niet. Die uitwerking duurt zeker nog jaren”, aldus Sterckx

In november 2020 werd Vlaanderen opgeschrikt door de moord op het hondje Dribbel. De dader kon niet aangehouden worden voor dierenmishandeling omdat de maximumstraf van zes maanden te laag is en geen gerechtelijke aanhouding rechtvaardigt. Voor het Vlaams Belang moet de strafmaat daarom op korte termijn worden verhoogd. Bovendien maken de huidige straffen geenszins indruk op dierenbeulen. 

Voorvallen zoals eerder deze maand waarbij een katje overgoten werd met chemische stoffen en halfdood werd terugvonden onder de carport van de eigenaars, bewijzen dat”, meent Sterckx. Zulke dierenbeulen mogen niet op vrije voeten blijven rondlopen en moeten als ze gepakt worden een effectieve gevangenisstraf kunnen krijgen”. Ze agendeerde daarom de verhoging van de strafmaten woensdag in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement. Minister Weyts erkende in zijn antwoord aan Sterckx het probleem en toonde zich bereid naar aanleiding van een nieuwe Vlaamse codex Dierenwelzijn de straffen te herzien. De opmaak van deze codex zit echter nog maar in de voorbereidende fase en de minister kan nog geen realisatietermijn garanderen. 

We kunnen voor de verhoging van strafmaten in dierenmishandeling niet wachten op een codex waarvan de realisatie onzeker is

Het Vlaams Belang vreest echter dat in afwachting van een eventuele opmaak en goedkeuring van deze codex nog veel dierenbeulen goedkoop dreigen weg te komen en wil geen jaren meer wachten. “De cijfers van ernstige dierenmishandeling blijven stijgen en er moet ingegrepen worden, luidt het bij Els Sterckx. Die codex is een plan van veel te lange adem dat te laat zal komen voor veel dieren.

Omdat de regering op korte termijn zelf niet met initiatieven over de brug komt, diende het Vlaams Belang overigens zelf een voorstel in dat volgende week zal worden besproken en gestemd in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement. Els Sterckx hoopt dat dit voorstel dan hetzij zal worden goedgekeurd, hetzij de regering ertoe kan aanzetten alsnog binnen afzienbare tijd zelf met een initiatief ter zake naar het parlement te komen.