Persberichten
maandag, 02 aug 2021

Vlaams Belang eist actie ter bescherming van Securail-personeel

Het Vlaams Belang is geschokt over het totale gebrek aan verantwoordelijkheidszin van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). “Op tien dagen tijd zouden elf agenten van Securail een werkongeval hebben gehad dat te maken had met agressie tijdens de uitoefening van hun beroep. Dat is tien procent van het Brusselse personeelsbestand”, zegt Kamerlid Frank Troosters (Vlaams Belang). “We nemen het stilzitten van Gilkinet dan ook niet. Blijkbaar moet voor de minister de situatie eerst helemaal ontaarden en er een fataal gebeuren plaatsvinden.”

“De protestactie van het Securail-personeel, deze middag in het station van Brussel-Zuid, is niets anders dan een noodkreet en kan op de onvoorwaardelijke steun van het Vlaams Belang rekenen”, aldus Troosters. “De eis van het Securail-personeel voor een snelle en betere bescherming is zeer terecht. Al jaren stijgen de agressiecijfers jegens het Securail-personeel, de treinbegeleiders en de reizigers.” Het Vlaams Belang wijst ook op de problemen inzake de bevoegdheden, de verweermiddelen, de onderbezetting in het veel te kleine personeelskorps, en op de hoge uitval inzake ziekte, opleiding en statuut.

“Het gaat niet enkel om Securail. Alles wat fout kan gaan, gaat fout onder deze minister”

Het Vlaams Belang confronteerde Gilkinet in de bevoegde Kamercommissie alsook tijdens de plenaire zittingen meermaals met de schrijnende situatie bij Securail. “En telkens maande ik de minister aan om dringend actie te ondernemen”, vervolgt Troosters. “Maar hij weigert gewoon het probleem te erkennen en blijft blind voor de risico’s die zijn gelatenheid met zich meebrengen. Steeds weer worden feiten geminimaliseerd en blijft het bij geveinsde verontwaardiging en een verbale veroordeling. Concrete actie om de problemen dringend aan te pakken blijft uit.” Tekenend voor de desinteresse van Gilkinet voor het probleem van de veiligheid binnen het spoorgebeuren is ook het ontbreken van beleidsmaatregelen hierover in de regeerverklaring of in zijn beleidsplannen.

“Wanneer illegalen middels een hongerstaking chantage plegen om verblijfsrecht af te dwingen was Gilkinet met veel toeters en bellen bereid op te stappen indien er een dodelijk slachtoffer zou vallen”, merkt Troosters tot slot op. “Welnu, voor ons dient Gilkinet dan ook onmiddellijk op te stappen indien er binnen het spoorgebeuren een slachtoffer zou vallen ten gevolge van een veiligheids- of agressieprobleem tegenover Securail. Nu blijven stilzitten is volslagen onverantwoord.”