Nieuws
donderdag, 06 jul 2023

Vlaams Belang eist faire prijzen, zowel voor de consument als voor de boeren

Foto: iStock. Vlaams Belang eist faire prijzen, zowel voor de consument als voor de boeren

Het Vlaams Belang aanvaardt niet dat er amper prijsdalingen zijn van de voedselproducten in de supermarkten, terwijl de prijzen van voedingsgrondstoffen op de groothandelsmarkten dalen. “Bedrijven mogen hun winsten niet vergroten op kap van de gewone consument”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “We zijn dan ook niet verbaasd dat de consumentenorganisatie Testaankoop de Mededingingsautoriteit heeft gevraagd een onderzoek te starten naar ‘graaiflatie’, inflatie veroorzaakt door hogere winstmarges.”

De voedselinflatie neemt maar erg langzaam af, van 20 procent in maart tot nog steeds 17 procent in juni. Testaankoop wil daarom dat de Mededingingsautoriteit onderzoekt waarom de prijzen in de winkels niet sneller dalen. “De groothandelsprijzen op de internationale markt zijn immers wel al gedaald, maar de gewone consument kan daar vooralsnog niet van profiteren”, aldus Van Lommel. ”Dit doet ’graaiflatie’ vermoeden, waarbij de sector het inflatieklimaat als dekmantel gebruikt om prijzen meer dan nodig te verhogen.”

“Heel wat bedrijven willen de hogere prijzen aanhouden”

Het is moeilijk te achterhalen of de hoge prijzen louter het gevolg zijn van toegenomen kosten of dat ook verhoogde winstmarges hiertoe hebben bijgedragen. Hebben bedrijven een extraatje toegevoegd aan hun prijsstijging om hun winstmarges en hun bedrijfswinsten op te krikken, of niet? De Europese Centrale Bank is ervan overtuigd dat er in verschillende sectoren sprake is van ‘graaiflatie’, maar volgens de Nationale Bank van België is daar in ons land niets van aan.

Uiteraard spelen niet enkel de prijzen van grondstoffen een rol in de prijszetting, ook de kosten voor transport, lonen, verpakkingen, energie of belastingen dragen hiertoe bij. “Heel wat bedrijven hebben hun gestegen onkosten pas met vertraging kunnen doorrekenen en willen daarom de hogere prijzen aanhouden”, vervolgt Van Lommel. “Maar nu de prijzen van grondstoffen zoals granen, melk of plantaardige olie de voorbije maanden zijn gedaald, blijkt dat uiteindelijk toch te resulteren in hogere winsten.”

Het Vlaams Belang eist faire prijzen, zowel voor de consumenten als voor onze boeren. “Om die reden deden we in mei al een oproep voor een sectoranalyse en voor extra controles door het Prijzenobservatorium”, besluit Van Lommel.