Nieuws
woensdag, 19 jan 2022

Vlaams Belang eist hoorzittingen Vlaams Parlement over CST-verlenging

Op 31 januari 2022 treedt het voorstel van decreet dat de toepassing van het Covid Safe Ticket (CST) regelt voor horeca, evenementen en zorgvoorzieningen buiten werking. Voor het Vlaams Belang is een last-minute-verlenging zonder fundamenteel debat – iets waar de meerderheidspartijen op lijken aan te sturen – onaanvaardbaar. “Terwijl in de media de discussie over het CST in alle hevigheid woedt, ontbreekt een debat ten gronde in het Vlaams Parlement. Daarom vraag ik als voorzitter van de commissie Welzijn om bij hoogdringendheid hoorzittingen te organiseren met experten, juristen en sectororganisaties over de wenselijkheid van de verlenging”, klinkt het bij Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang).

Over precies twaalf dagen loopt het gebruik van het CST voor de horeca, evenementen en zorgvoorzieningen in principe af. Het Vlaams Belang stelt vast dat er in het Vlaams Parlement nu al meer dan een maand geleden door de meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Open Vld een voorstel van decreet werd ingediend om de toepassing te verlengen, zelfs voor onbepaalde termijn. De meerderheidspartijen willen de verlenging zelfs koppelen aan de federale epidemische noodsituatie en de facto de federale regering zo laten beslissen over deze Vlaamse bevoegdheden. De regeringspartijen hebben echter nog steeds nagelaten het decreet te agenderen.

“De hoorzittingen moeten duidelijk maken wat de meerwaarde is van het CST en of het proportioneel is”

“Er valt dus te vrezen dat ze de verlenging ‘last minute’ snel door het parlement zullen willen jagen zonder debat ten gronde”, reageert Sintobin. “Een Waalse rechtbank oordeelde nochtans dat het CST het gelijkheidsbeginsel schendt en een disproportionele maatregel is. Experten stelden bovendien al dat het CST eigenlijk een vals gevoel van veiligheid creëert en voor meer besmettingen zorgde. Dan is er bovendien de vaststelling dat doemscenario’s inzake de omikron-variant uitblijven. Ondanks al die vaststellingen willen de meerderheidspartijen nu het CST verlengen voor onbepaalde termijn. Deze aanpak slaat nergens meer op.”

Het Vlaams Belang eist dan ook hoorzittingen over de wenselijkheid van deze verlenging. “Als voorzitter van de commissie Welzijn heb ik nu een verzoek gericht aan de bureauleden van mijn commissie om bij hoogdringendheid hoorzittingen te organiseren”, stelt Sintobin, “Die hoorzittingen moeten enkele zaken duidelijk maken: wat is nog de meerwaarde van het CST in de diverse sectoren en vooral: is het CST een maatregel die proportioneel is aan het beoogde doel?”

Het Vlaams Belang is van meet af aan tegenstander geweest van het gebruik van het CST en is van oordeel dat ook in bepaalde andere partijen het draagvlak ervoor nu in snel tempo aan het wegebben is. Het Vlaams Belang rekent voor de organisatie van hoorzittingen alvast op de steun van N-VA die ter zake blijkbaar een bocht heeft gemaakt en in De Kamer zelf vragende partij was voor hoorzittingen.