Nieuws
dinsdag, 12 sep 2023

Vlaams Belang eist meer personeel voor Directie Beveiliging

Foto: iStock. Vlaams Belang eist meer personeel voor Directie Beveiliging

Het Vlaams Belang dringt bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) aan op een uitbreiding van het personeelsbestand van de Directie Beveiliging (DAB), de dienst van de federale politie die instaat voor die overbrengingen van gevangenen. “Die uitbreiding is dringend noodzakelijk”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere. “Zoniet dreigen criminelen in vrijheid te worden gesteld wegens procedurefouten.”

Deze ochtend diende de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) zich te beraden over de verdere aanhouding van radiomaker Sven Pichal, die verdacht wordt van bezit en verspreiding van beelden van seksueel kindermisbruik. Maar door het personeelstekort bij DAB was een overbrenging uit de gevangenis van Turnhout niet mogelijk. “Een verdachte heeft niet de plicht op de zitting van de KI aanwezig te zijn, maar heeft daar wel het recht toe”, aldus Depoortere. “En wanneer dat recht hem of haar wordt ontnomen, dreigt dat de hele verdere rechtsgang in het gedrang te brengen. De advocaten van de verdediging zullen dit met beide handen aangrijpen om hun cliënt op vrije voeten te krijgen.”

“Ondanks eerdere smeekbedes werd nog niets aan de onderbemanning gedaan”

Momenteel lopen op veel plaatsen zittingen van de Correctionele Rechtbank, de Raadkamer of de KI vertragingen op omdat de beschuldigde of verdachte omwille van het personeelstekort bij DAB niet aanwezig kan zijn. “Rechters, advocaten, rechtbankpersoneel en tolken moeten dan nodeloos lang wachten”, gaat Depoortere verder. “Zo kan het echt niet verder. Maar ondanks eerdere smeekbedes, zoals vorig jaar van de Antwerpse rechtbank en het Antwerpse parket, werd nog niets aan de onderbemanning gedaan.”

“Het is ondertussen in verscheidene zaken al zo ver gekomen dat door de vertragingen bepaalde termijnen werden overschreden en dat men geen enkele andere keuze meer had dan de criminelen in kwestie vrij te laten”, concludeert Depoortere. “Voor het Vlaams Belang zijn dit onaanvaardbare toestanden. Ik zal er bij de minister van Binnenlandse Zaken op aandringen om ten spoedigste te zorgen voor de noodzakelijke uitbreiding van het DAB-personeel.”