Nieuws
donderdag, 09 mei 2024

Vlaams Belang eist onderzoek naar gevolgen coronavaccins

Gisteren brak het nieuws dat medicijnfabrikant AstraZeneca haar coronavaccin mondiaal terugtrekt. De reden hiervoor zijn de bijwerkingen, zoals trombose, waaraan sommige mensen reeds te overlijden kwamen. Deze bezorgdheden rond bloedklonters door het coronavaccin kwamen echter reeds in 2021 aan het licht, maar toen werd er niet ingegrepen. Volgens Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) moeten we dringend stoppen met treuzelen en moeten de bijwerkingen van alle coronavaccins grondig onderzocht worden.

“Reeds in maart 2021 kwamen de eerste berichten boven over de mogelijke bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin”, bemerkt Vandendriessche. “De meerderheid van de Europese landen stopten toen met het toedienen van AstraZeneca, tegen het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in. België bleef echter doorgaan met de toediening, als één van de enige West-Europese landen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bleef echter achter het vaccin staan. “Nu stoppen zou onvoorzichtig zijn”, was zijn boodschap na de bezorgdheden rond het vaccin. Sterker nog Vandenbroucke beweerde zelfs dat er “werkelijk geen enkele aanduiding is dat het vaccin van AstraZeneca zou leiden tot bloedklonters, absoluut niet.” Nochtans was het toen als bekend dat er bij elf mensen in Vlaanderen, ingeënt met het vaccin van AstraZeneca, bloedklonters waren vastgesteld. Zo’n beleid kan je enkel maar onverantwoord noemen.”

“Reeds in maart 2021 kwamen de eerste berichten boven over de mogelijke bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin”

Ook de coalitiepartners van Vandenbroucke bleven eenduidig achter zijn beleid staan. Volgens Vandendriessche kwam de Belgische uitzondering echter niet als een verrassing. “In ons land is er nooit een inhoudelijk debat geweest over de vrijheid rond vaccinatie of de veiligheid van de vaccins zelf. De media was alleen maar bezig met de vaccinatiegraad en de mogelijke vaccinatieplicht. Nu zien we de gevolgen van deze eenzijdige berichtgeving.” De Europarlementariër herkent deze manier van denken ook in het Europese beleid. “Ook in Europa kwamen onze rechten en vrijheden op de helling met het EU-coronacertificaat, waar destijds het Vlaams Belang als enige Vlaamse partij tegen was. De COVID-commissie, die lessen moest trekken uit de COVID-crisis, werd een grote doofpotoperatie. Zowel de bijwerkingen van de vaccins en de illegale vaccinatiedeals, die persoonlijk door Commissievoorzitter Ursula von der Leyen waren bedisseld, werden weggemoffeld.”

“Het Vlaams Belang pleitte al vanaf de eerste dag voor de vrijheid van vaccinatie. Een vrijheid betekent ook geen indirecte verplichting door mensen te weren uit de maatschappij. De Belgische overheid heeft de mensen echter wel quasi verplicht zich te laten vaccineren en nu laat men de slachtoffers simpelweg in de kou staan. Daarom moeten de bijwerkingen van alle vaccins onderzocht worden”, besluit Vandendriessche. “Wij pleiten onder andere voor een verhoogd kennisniveau bij artsen en specialisten van alle mogelijke vaccinatiebijwerkingen. De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen. Iedereen heeft in onze verzorgingsstaat recht op een kwalitatief leven en goede zorg.”