Persberichten
vrijdag, 31 jul 2020

Vlaams Belang eist tijdelijke sluiting slachthuis Torhout en doorlichting FAVV-Brugge

Het Vlaams Belang trekt aan de alarmbel. Een klokkenluider heeft de partij gecontacteerd over wantoestanden in het slachthuis van Torhout en het Vlaams Belang kon de informatie door een ex-medewerker laten bevestigen. Zo werkt de verdovingsput voor de varkens er slecht waardoor varkens levend gekeeld worden en in kokend water terecht komen. Het slachthuis past tevens bijzonder slecht de hygiënemaatregelen toe, terwijl het FAVV-Brugge (federaal voedselagentschap) deze wantoestanden blijkt te tolereren. Eerder deze zomer kwam hetzelfde slachthuis al negatief in de belangstelling. Het Vlaams Belang en Partij voor de Dieren eisen een onmiddellijk onderzoek en de sluiting van het slachthuis tot wanneer het onderzoek is afgerond. Het Vlaams Belang zal tevens de commissie dierenwelzijn op Vlaams niveau trachten samen te roepen.

Alweer duiken onthutsende beelden op uit Torhout. Het slachthuis Van Hoornweder blijkt het helemaal niet nauw te nemen met de regels rond dierenwelzijn en volksgezondheid. Het videomateriaal toont aan hoe varkens er slecht verdoofd worden en bij bewustzijn gekeeld waarna ze luid schreeuwend sterven of levend in kokend water worden gestoken (hetgeen normaliter dient om het vlees eenvoudiger te verwerken).

Van Hoornweder verwaarloost echter ook de geldende regels rond hygiëne en volksgezondheid. Zo worden er frequent zieke dieren geslacht met bijvoorbeeld een open buikbreuk of een bloedende prolaps. Zelfs drachtige zeugen worden geslacht, wat evenzeer verboden is. De karkassen worden dan weer op houten paletten gelegd of vallen van haken op de grond; eveneens niet toegelaten. De klokkenluider laat tenslotte weten dat - al dan niet dronken - medewerkers urineren in de koelcellen waar de karkassen worden opgehangen, en dat men de koelcellen vervolgens reinigt met een hogedrukspuit terwijl de geslachte varkens nog in de koelcel hangen.

Toezichthouder FAVV werd meermaals op de hoogte gebracht van de wanpraktijken, maar ondernam geen actie. Hun zogenaamde ‘ante-mortem’-keurders (die moeten toezien op juiste slachtomstandigheden) zouden volgens de getuigenissen zelfs gewoon boven in de bureaus blijven zitten waardoor tal van regels worden overtreden. Ander personeel zoals de trichinecontroleur kan men dan weer slapend vinden nabij de slachtlijn.

Vlaams Belang wil slachthuis Torhout sluiten tot onderzoek afgelopen is en FAVV Brugge doorlichten

“De praktijken bij Van Hoornwede zijn ver voorbij gebeurlijke ongelukken”, reageert Vlaams Parlementslid Els Sterckx (Vlaams Belang). “Los van het feit dat het slachthuis deze zomer nog en vorig jaar reeds negatief in het daglicht kwam, tonen de getuigenissen van de klokkenluider en het verzameld bewijs aan dat het hier gaat om een structureel patroon van wangedrag en dierenmishandeling. Dit slachthuis, het personeel en het management moeten grondig onderzocht worden. Tot de afloop hiervan moet gans het boeltje daar gesloten worden. Dit gebeuren is afschuwelijk en moet stoppen.”

Kamerlid Erik Gilissen (Vlaams Belang) treedt Sterckx bij. “Het FAVV dient net om dit soort wantoestanden te voorkomen”, aldus Gilissen. “Maar op basis van de getuigenissen van de klokkenluider lijkt het er eerder op dat het FAVV medeplichtig was aan de kwalijke praktijken in Torhout. De FAVV-inspecteurs zijn niet aanwezig op de werkvloer, maar worden wel betaald, en wie wel kritische opmerkingen maakte, werd blijkbaar niet meer ingeroosterd door FAVV Brugge. Deze volledige zaak en de FAVV-dienst van Brugge dienen grondig doorgelicht te worden”. 

Het Vlaams Belang roept bevoegd federaal minister Denis Ducarme (MR) en Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) verder op om FAVV en dierenwelzijn nauwer te laten samenwerken en verwacht na de zomer concrete stappen daarrond.