Nieuws
maandag, 04 sep 2023

Vlaams Belang eist volledige openheid in aanbestedingsdossiers NMBS

Foto: Wikimedia commons. Michiel Dumon. Vlaams Belang eist volledige openheid in aanbestedingsdossiers NMBS

Het Vlaams Belang is niet onder de indruk van de NMBS-communicatie over de interne audit die uitgevoerd werd over de toewijzing van het peperdure ICT-contract aan de Britse consultant Hamid Aghassi. “Aghassi is een persoonlijke vriend van NMBS-CEO Sophie Dutordoir”, zegt Kamerlid Frank Troosters. “Dat het intern auditrapport NMBS-baas Dutordoir uit de wind zou zetten was dan ook heel voorspelbaar.” Het Vlaams Belang eist volledige openheid over de toewijzing van het ICT-contract.

Volgens het intern auditcomité van de NMBS respecteerde Ypto, de ICT-dochteronderneming van de NMBS, de wettelijke bepalingen inzake overheidsopdrachten niet bij het toekennen van een opdracht. “In het rapport wordt graag, snel en gretig benadrukt dat CEO Dutordoir geen inmenging of druk kan worden ten laste gelegd”, aldus Troosters. “Maar inhoudelijke informatie uit het rapport geeft de NMBS daarbij niet vrij.”

“Voor Dutordoir en Gilkinet zijn openheid en klaarheid loze woorden”

Voor het Kamerlid is het duidelijk dat dit zogenaamd ‘onafhankelijk intern onderzoek’ vooral moet dienen om Dutordoir uit de wind te zetten. ”Onze vraag voor volledige transparantie en inzage in het onderzoeksrapport wordt door de NMBS niet ingewilligd”, stelt Troosters vast. “Nochtans hadden de beleidsverantwoordelijken van de NMBS en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) de mond vol over openheid en volledige klaarheid toen dit onverkwikkelijke dossier in de media uitlekte. Eens te meer blijken dat loze woorden te zijn geweest.”

De NMBS tracht nu over te gaan tot de orde van de dag. Gebrekkige procedures zullen worden bijgesteld en het Rekenhof krijgt de opdracht om na te kijken of er nog in andere aanbestedingsdossiers fouten werden gemaakt. “Op die manier probeert de NMBS de aandacht van het vervelende dossier af te leiden en bepaalde potjes gedekt te houden”, besluit Troosters. “Vragen over de inhoud van de overeenkomst, de aard van de opdracht en de rol die diverse organen en personen bij de toewijzing speelden blijven tot op heden onbeantwoord. We willen volledige openheid en herhalen onze eis voor een uitgebreid onafhankelijk extern onderzoek inzake de toewijzing van het ICT-contract aan Hamid Aghassi. De rol en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen daarin dient tot op het bod te worden uitgespit.”